Nalezli jsme 1 výsledek:


ČLÁNEK:

Vyučující prvního stupně ZŠ se snaží o inkluzi romských žáků a žáky...

Vládní strategii romské integrace z roku 2015 klade důraz na rozvoj inkluze v hlavním vzdělávacím proudu. Zaměřuje se mimo jiné na vzdělávání pedagogů v oblasti didaktiky a podporu školních poradenských zařízení. Doporučuje zejména používání kulturně neutrá...

© 2019 O psychologii.cz. Všechna práva vyhrazena.