Nalezli jsme 2 výsledky:


ČLÁNEK:

Grafomotorika u předškoláků

V minulém článku jsem se zabývala tím, co by dítě mělo umět před nástupem do školy. Schopnosti a vědomosti, které se posuzují, jsme si rozdělili na: tělesný vývoj a zdravotní stav, poznávací funkce, práceschopnost a emocionální a sociální zralost. V tomto č...

ČLÁNEK:

Kdy je dítě zralé na školu?

Nástup do první třídy je pro dítě i rodinu velkým mezníkem v životě. Život dostává nový rozměr, dítěti se dostává mnoho dalších možností k seberozvoji, ale také nastupují první povinnosti. Jak poznat, kdy je dítě zralé na vstup do školy, a kdy by bylo naopa...

© 2019 O psychologii.cz. Všechna práva vyhrazena.