Nalezli jsme 5 výsledků


ČLÁNEK:

Testy osobnosti

Testovat lze v podstatě všechno. Není tudíž divu, že lidstvo začalo testovat i osobnost. A to i přesto, že je to velmi obsáhlý pojem, který lze těžko uchopit. To je také důvodem, proč testování osobnosti neprobíhá vždy bez problémů.

18. června 2015 22:37 | Tereza Mahdalová introverze extraverze

ČLÁNEK:

Typologie osobnosti dle Eysencka

Labilní cholerik či nestabilní melancholik? Co se skrývá za těmito termíny? Pojďme společně nahlédnout do nejstarší typologie osobnosti, co známe.

25. května 2015 22:53 | Nikola Bosoková introverze cholerik

ČLÁNEK:

Jste extravert, nebo introvert?

Snad každý někdy slyšel pojem extraverze. Ale máme opravdu představu, co to znamená? Jak vypadá typický extrovert a jak typický introvert? A jak míra extraverze může ovlivňovat náš život? O co tedy vlastně jde?

ČLÁNEK:

Kdo je sangvinik?

Sangvinik společně s dalšími třemi typy tvoří nejstarší rozdělení temperamentu. Tento systém si i přes své dlouhé stáří uchovává svoji platnost i dnes, po téměř dvou tisících letech existence.

25. prosince 2014 19:52 | Zuzana Janáčková Temperament extraverze

ČLÁNEK:

Člověk jako oheň aneb kdo je cholerik

Cholerik je jedna čtvrtina historicky vůbec prvního rozdělení temperamentu. Zmíněný temperamentový systém je sice starý, ale zdaleka však není zastaralý. Svoje užití najde jak v odborné terminologii, tak v běžné každodenní komunikaci.

23. prosince 2014 20:42 | Zuzana Janáčková Temperament labilita

© 2019 O psychologii.cz. Všechna práva vyhrazena.