Nalezli jsme 2 výsledky:


ČLÁNEK:

Vývoj řeči skrze její spoluurčující faktory

Řečová komunikace je fascinující lidskou schopností a je nazývána "hraniční zónou" mezi člověkem a zvířetem. Jedná se ale také o schopnost, díky níž se může lidstvo pokoušet o navázání komunikace s odlišnými světy. Co vše ale ovlivňuje učení se řeči?

16. června 2015 22:12 | Mgr. Andrea Matysková motorika dítě

ČLÁNEK:

Balbuties neboli koktavost a její příznaky v řeči

Tím hlavním důvodem, proč člověk na konci slovo nesprávně vysloví, je strach. Strach z jiných lidí, strach ze sebe samého, strach z dalšího špatně řečeného slova. Hodnota člověka ale spočívá v jiném měřítku než v počtu vyslovených slov za minutu.

23. listopadu 2014 21:04 | Mgr. Andrea Matysková řeč porucha řeči

© 2019 O psychologii.cz. Všechna práva vyhrazena.