Nalezli jsme 4 výsledky:


ČLÁNEK:

Vliv počasí a podnebí na agresivitu

Existuje několik teorií o tom, proč vznikají konflikty, kde vznikají častěji, a co vlastně spouští v lidech agresivní chování. Žádná z nich však nevysvětluje všechny aspekty agrese a není tudíž plně uspokojující. Vědci se nyní pokusili vytvořit teorii, kter...

18. července 2016 20:21 | PhDr. Lucie Kvasničková chování agrese

ČLÁNEK:

Týrání zvířat a mezilidské násilí

"Velikost národa a jeho morální pokrok můžeme posuzovat podle způsobu jeho zacházení se zvířaty." - Mahátma Gándhí. Toto měřítko by se dalo použít i na jednotlivce. Vyrovnaný jedinec bude zacházet s jinou živou bytostí ohleduplným způsobem, nebude mít...

21. listopadu 2015 17:44 | PhDr. Lucie Kvasničková násilí agrese

ČLÁNEK:

Proč nám nová a lepší auta nepomohou k větší bezpečnosti na silnici…

Ráda bych tímto článkem reagovala na dotaz v diskuzi ohledně agresivity řidičů (http://www.opsychologii.cz/diskuse/tema/13-chovani-ridicu/). Čím je způsobena vzájemná netolerance a celkově nebezpečné chování za volantem? Souhlasím s kolegou, který psal, že ...

ČLÁNEK:

Násilné PC hry - máme se bát?

Počítačové hry jsou v současnosti velmi populární. Čím brutálnější a nechutnější, tím často bývají oblíbenější. Jak na nás ale působí? Nezvyšují riziko násilných činů i v reálném životě? Jsou hráči těchto her více agresivní? Měli bychom svým dětem tyto hry ...

2. listopadu 2014 20:10 | Nela Střádalová závislost násilí

© 2019 O psychologii.cz. Všechna práva vyhrazena.