Nalezli jsme 4 výsledky:


AKCE:

10 věcí o paliativní péči, které by měl každý (psycholog) vědět

Cílem přednášky je představit principy paliativní péče a jejího poskytování, s důrazem na otázky geropsychologie. Na základě aktuálních dat z ČR i zahraničí budou ilustrovány trendy ve vývoji paliativní péče a důležité výzvy pro budoucnost tohoto oboru u ná...

27. listopadu 2015 14:30 gerontopsychologie přednáška

AKCE:

Adaptace na stáří

V pátek 18. 9. 2015 od 14,30 do 17 hod se bude konat 14. seminář pracovní skupiny pro geropsychologii při ČMPS.

18. září 2015 14:30 stáří gerontologie

AKCE:

Stárnutí 2014- Mezioborová studentská vědecká konference

Stárnutím prochází každý jedinec, rodiny, obce i celá společnost. Stárnutí má své pozitivní i obtížné stránky, nese s sebou nespočet nových výzev. Na některé z nich se snaží najít optimální řešení odborníci z nejrůznějších oborů.

24. října 2014 08:00 stáří gerontologie

AKCE:

Stárnutí 2014 - Mezioborová studentská vědecká konference

Stárnutím prochází každý jedinec, rodiny, obce i celá společnost. Stárnutí má své pozitivní i obtížné stránky, nese s sebou nespočet nových výzev. Na některé z nich se snaží najít optimální řešení odborníci z nejrůznějších oborů.

24. října 2014 08:00 stáří gerontologie

© 2019 O psychologii.cz. Všechna práva vyhrazena.