Nalezli jsme 3 výsledky:


ČLÁNEK:

Transpersonální psychologie

Transpersonální psychologie je kontroverzní téma, které vyvolává ve vědecké obci rozporuplné reakce. Zatímco stoupenci transpersonální psychologie jsou přesvědčeni o její významnosti a důležitosti, odpůrci ji neberou moc vážně.

ČLÁNEK:

Otec transpersonální psychologie Stanislav Grof v Praze – den druhý

Druhý den přednášky profesora Stanislava Grofa se nesl ve znamení interpretace obrazů namalovaných během holotropních sezení a představení pohledu transpersonální psychologie na současné dění ve světě a povahu lidské agrese.

ČLÁNEK:

Otec transpersonální psychologie Stanislav Grof v Praze – den první

První den své dvoudenní přednášky věnoval prof. Grof shrnutí klíčových témat transpersonální psychologie.

© 2019 O psychologii.cz. Všechna práva vyhrazena.