Nalezli jsme 8 výsledků


ČLÁNEK:

Vliv počasí a podnebí na agresivitu

Existuje několik teorií o tom, proč vznikají konflikty, kde vznikají častěji, a co vlastně spouští v lidech agresivní chování. Žádná z nich však nevysvětluje všechny aspekty agrese a není tudíž plně uspokojující. Vědci se nyní pokusili vytvořit teorii, kter...

18. července 2016 20:21 | PhDr. Lucie Kvasničková chování agrese

ČLÁNEK:

Týrání zvířat a mezilidské násilí

"Velikost národa a jeho morální pokrok můžeme posuzovat podle způsobu jeho zacházení se zvířaty." - Mahátma Gándhí. Toto měřítko by se dalo použít i na jednotlivce. Vyrovnaný jedinec bude zacházet s jinou živou bytostí ohleduplným způsobem, nebude mít...

21. listopadu 2015 17:44 | PhDr. Lucie Kvasničková násilí agrese

ČLÁNEK:

5 typů agresivních řidičů

Agresivní řidiči jsou většinou lidé, kteří nedokáží řešit své vnitřní konflikty vhodným způsobem a místo toho volí způsoby rizikové pro ostatní, mají tendenci druhým ubližovat, mstít se jim, ukazovat ostatním svou moc a sílu, nerespektovat pravidla apod. Ag...

ČLÁNEK:

Žárlivost a jak s ní žít

Jistě jste se již někdy setkali s žárlivostí. Ať už jste byli subjektem žárlivosti, v pozici žárlivého nebo pouhý pozorovatel. Žárlivost není nic příjemného a není snadné s ní nebo vedle ní žít.

ČLÁNEK:

Násilné PC hry - máme se bát?

Počítačové hry jsou v současnosti velmi populární. Čím brutálnější a nechutnější, tím často bývají oblíbenější. Jak na nás ale působí? Nezvyšují riziko násilných činů i v reálném životě? Jsou hráči těchto her více agresivní? Měli bychom svým dětem tyto hry ...

2. listopadu 2014 20:10 | Nela Střádalová závislost násilí

ČLÁNEK:

Agrese stokrát jinak aneb jak zvládat svoje afekty?

Za určitých okolností jsme agresivní všichni. Jaké jsou ale druhy agrese a kdy už se agrese stává patologickou?

25. září 2014 14:00 | Tereza Mahdalová bolest agrese

AKCE:

Zvládání agrese

Cílem kurzu je získání orientace a sebejistoty při zažívání agrese ze strany klientů/ uživatelů služeb. Kurz nabízí bezpečné prostředí pro vyjádření vlastní agrese, obeznámení se s vlastními tendencemi k projevům agrese a možnostmi jejich zvládání. Základem...

13. listopadu 2014 09:30 agrese workshop

AKCE:

Komunikace s agresivním člověkem

Už jste se někdy setkali s nepříjemným nebo dokonce arogantním člověkem? Choval se k Vám někdo verbálně agresivně? Komunikace s problémovým člověkem je vždy náročná. Zahrnuje celou škálu chování, se kterým si nemusíme vědět rady nebo je pro nás nepříjemné. ...

2. října 2014 09:00 agrese komunikace

© 2019 O psychologii.cz. Všechna práva vyhrazena.