Nalezli jsme 5 výsledků


ČLÁNEK:

Transpersonální psychologie

Transpersonální psychologie je kontroverzní téma, které vyvolává ve vědecké obci rozporuplné reakce. Zatímco stoupenci transpersonální psychologie jsou přesvědčeni o její významnosti a důležitosti, odpůrci ji neberou moc vážně.

ČLÁNEK:

Halucinogeny a změněné stavy vědomí

Již z názvu se snadno dovíme, že tyto látky způsobují halucinace. Mezi nejznámější patří například tzv. trip (papírek s obrázkem napuštěný v LSD) či extáze neboli „taneční droga“. Z přírodních variant pak lysohlávky i běžně užívaný muškátový oříšek.

ČLÁNEK:

Otec transpersonální psychologie Stanislav Grof v Praze – den druhý

Druhý den přednášky profesora Stanislava Grofa se nesl ve znamení interpretace obrazů namalovaných během holotropních sezení a představení pohledu transpersonální psychologie na současné dění ve světě a povahu lidské agrese.

ČLÁNEK:

Otec transpersonální psychologie Stanislav Grof v Praze – den první

První den své dvoudenní přednášky věnoval prof. Grof shrnutí klíčových témat transpersonální psychologie.

AKCE:

STANISLAV GROF v České republice 2014

Dvoudenní přednáška Stanislava Grofa na téma: Návrh zásadní revize psychiatrie, psychologie a psychoterapie založený na výzkumu vědomí trvajícího půl století. Přednáška je určena laické i odborné veřejnosti.

30. srpna 2014 10:00 psychoterapie psychiatrie

© 2019 O psychologii.cz. Všechna práva vyhrazena.