7. moravský regionální kongres k sexuální výchově

konference sexuální výchova

Společnost pro plánování rodiny a sexuální výchovu, z. s. a Katedra primární a preprimární pedagogiky Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci ve spolupráci s Centrem výzkumu zdravého životního stylu Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, Asociací pro podporu zdraví a výchovu ke zdraví pořádají ve středu 9. března 2016 pod záštitou doc. Mgr. Antonína Staňka, Ph.D., primátora Statutárního města Olomouc a doc. Ing. Čestmíra Serafína, Dr. Ing-Paed IGIP, děkana Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci 7. moravský regionální kongres k sexuální výchově

 Datum konání:
9. března 2016 09:00 až 9. března 2016 17:00
 Místo konání:
Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, Žižkovo náměstí 5, Olomouc.
 Cena:
od 705 Kč
 Registrace:
nutná předem na https://docs.google.com/forms/d/1qgAZa_5eFhDu48N6WrHjeVz8HtTh-O4Nj_CnRJvIu6E/viewform
 Pořadatel:
Společnost pro plánování rodiny a sexuální výchovu, z. s., Katedra primární a preprimární pedagogiky

 

Problémové okruhy:


1. Partnerské vztahy, manželství a rodičovství
2. Reprodukční a sexuální zdraví
3. Sexuální výchova a rodina
4. Sexuální výchova a školství
5. Sexuální výchova a právo
6. Varia

Kongres Kongres

Výběr ze zatím přihlášených referátů

Mgr. Michaela Hřivnová Ph.D. - Témata sexuální výchovy ve vzdělávacích standardech a očekávaných výstupech ve vzdělávacím oboru Výchova ke zdraví a jejich evaluace
MUDr. Radim Uzel, CSc. - Pohlavní styk podle Wikipedie
Mgr. Zuzana Prouzová – Antikoncepce z pohledu pedagoga
Mgr. Aleš Svoboda, M.A. - Sexuálně deviantní dívky 
Bc. Tereza Sadková - Ztrácí uživatelky hormonální antikoncepce schopnost rozeznávat výrazy emocí ve tvářích? Planý poplach.
MUDr. Pavel Turčan - Lesbické mateřství - je v podmínkách ČR reálné a legálně dosažitelné?
MUDr. Jan Vodička - Neplodnost
Mgr. Lucie Pichlerová - Právní úprava stejnopohlavního manželství a registrovaného partnerství v Evropě 
PhDr. Jana Novotná Ph.D. - Ženy a jejich pohled na sexuální deviace
Doc. PaedDr. Miluše Rašková, Ph.D., Mgr. Dominika Provázková Stolinská, Ph.D. - Kdo (ne)komunikuje o pubertě s našimi dětmi? Bc. Gabriela Šustáková - Zájem mužů středního věku o sexuální služby 

Místo: Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, Žižkovo náměstí 5, Olomouc.  

Datum: 9. března 2016
Začátek kongresu je plánován na 9. 00, konec do 17.00.

 

Všichni účastníci obdrží certifikát o absolvováníKongres je akreditován MŠMT jako další vzdělávání pedagogických pracovníků, č.j.: MSMT- 37524/2014-1-1008, bude akreditován i Odbornými asociacemi pro všeobecné sestry, porodní asistentky, klinické psychology, zdravotní laboranty, asistenty ochrany veřejného zdraví, zdravotnické záchranáře, farmaceutické asistenty, zdravotně sociální pracovníky, fyzioterapeuty, ergoterapeuty a nutriční terapeuty (4 kredity za pasivní účast, je ale možná i aktivní účast s referátem či posterem, kde je kreditní ohodnocení vyšší!). 

Každý účastník může přihlásit referát nebo poster. 

Kongresový účastnický poplatek činí 705,- Kč (26 €) 
Pro členy SPRSV, kteří uhradili členské příspěvky za rok 2015 je účastnický poplatek 605,- Kč (22 €), pro studenty doktorandského studia 495,- Kč (18 €) a pro studenty denního studia 295,- Kč (11 €). 

8. března večer proběhne neformální debata k vypsaným tématům a společenské posezení. 
Pro účastníky této události je poplatek navýšen o 250,- Kč (10 €) 
Poplatek je třeba uhradit předem na účet Společnosti č. 2100367028/2010 z ČR nebo ze SR 2100367028/8330. 
Úhrada poplatku bez navýšení opravňuje k účasti na kongresovém jednání, občerstvení v průběhu kongresu včetně obědové bagety a k odběru kongresových materiálů včetně recenzovaného sborníku na CD (autoři navíc v tištěné podobě s ISBN). 
Sborníky budou k dispozici až po kongresu. 

Zašlete, prosím, co nejdříve: 
1. Přihlášku k účasti (lze vyplnit on-line nebo stáhnout ve Wordu ) – přihláška bude potvrzena e-mailem 
2. Účastnický poplatek na konto 2100367028/2010 z ČR nebo 2100367028/8330 ze SR po potvrzení přihlášky
Adresa pro zasílání je: SPRSV, Argentinská 38, 170 00 Praha 7 nebo e-mail z.pro@centrum.cz
Vyřizuje: Mgr. Zuzana Prouzová, výkonná ředitelka SPRSV, 606917488 

Opožděně přihlášeným účastníkům nebo účastníkům, kteří nezaplatí kongresový poplatek předem, nelze zaručit z kapacitních důvodů účast na kongresovém jednání ani publikování referátu ve sborníku. Organizační výbor si vyhrazuje právo zařadit případně některé referáty jako postery, ke kterým bude organizována diskuse, a které budou zařazeny do kongresového sborníku

Kde se akce koná?

Je pro Vás akce zajímavá? Dejte o ní vědět přátelům.

Diskuse 

 0 příspěvků

Přidat nový příspěvek

Přidání nového příspěvku

Pokud se chcete zúčastnit diskuse, musíte se nejdříve přihlásit v horní části stránek. Pokud ještě nemáte svůj účet, můžete se registrovat.

© 2019 O psychologii.cz. Všechna práva vyhrazena.