Dobrá praxe v prevenci aneb "Konec řečí, jdeme k věci"

porucha chování chování konference rizikové chování

Česká asociace studentů adiktologie Vás zve na XII. ročník konference PPRCH (Primární prevence rizikového chování). Téma: Dobrá praxe v prevenci aneb „Konec řečí, jdeme k věci“

 Datum konání:
9. listopadu 2015 09:30 až 10. listopadu 2015 15:15
 Místo konání:
Nová radnice, Mariánské nám. 2/2, Praha 1
 Cena:
není známo
 Registrace:
nutná předem na http://www.pprch.cz/
 Pořadatel:
Magistrát hlavního města Prahy, Klinika adiktologie 1. lékařské fakulty UK v Praze a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze, Sdružení SCAN

Konference primární prevence rizikového chování se v roce 2015 zaměřuje na rozvíjení dobré praxe v primární prevenci. Rádi bychom Vám představili výstupy projektu VYNSPI 2, které přibližují řadu teoretických konceptů opět blíže praxi. Zároveň se konference se bude i nadále věnovat tématu vytvoření bezpečného prostředí pro děti, bezpečí pedagogů, ostatních pracovníků školy a rodičů. Věříme, že základem dobré praxe v prevenci je zdravé klima školy. Zajímá nás celé spektrum rizikového chování, avšak rádi bychom se věnovali zejména těm typům, které stále stojí poněkud na okraji. Přivítáme relevantní příspěvky a příklady dobré praxe zejména v těchto tematických okruzích:

 

 • Implementace výsledků projektu VYNSPI 2 … A co dál?
 • Novinky v Primární prevenci – nové programy, aktivity
 • Pokračování v tématu bezpečné školy – co nám pomáhá, jak tvoříme ve škole příznivé klima
 • Dobrá praxe v komunikaci ve škole: ředitel – školní metodik prevence (- výchovný poradce) – třídní učitel
 • Třídnické hodiny a jejich význam v prevenci
 • Školní družina jako prostor pro prevenci
 • Dobrá praxe v tvorbě MPP
 • Význam cílené nespecifické PP – nácvik sociálních dovedností, příklady dobré praxe
 • Nejčastěji řešené právnické otázky ve školním prostředí
 • Právní problematika záškoláctví
 • Jak komunikovat o rizikových situacích s úřady a policií a nenechat se odradit
 • Supervize ve škole - rozvíjení tématu z loňska, příklady dobré praxe
 • WS na různé typy rizikového chování, které ještě stále stojí poněkud na okraji (aktivní prevence záškoláctví, prevence domácího násilí, prevence sexuálně rizikového chování na školních akcích, prevence HIV/AIDS, hazardní hraní)
 • Agresivita a vulgarismy ve škole a dobrá praxe v jejich řešení
 • Aktuální výzkumy v prevenci (efektivita programů, životní styl, výskyt rizikového chování)
 • Práce s rodiči v prevenci
 • Bezpečí pro učitele - pokračování v tématu z loňska
 • Prevence ve středních školách
 • Prevence ve speciálním vzdělávání – prevence na základních školách praktických, prevence u žáků s postižením
 • Podporuje Standardizace služeb efektivitu prevence? Standardizace poraden? Standardizace v ústavní výchově?
 • Prezentace úspěšných publikací a webových portálů z oblasti prevence a poradenství (představují jejich autoři, pokud jste publikovali k tématu, přihlaste se)

Kde se akce koná?

Je pro Vás akce zajímavá? Dejte o ní vědět přátelům.

Diskuse 

 0 příspěvků

Přidat nový příspěvek

Přidání nového příspěvku

Pokud se chcete zúčastnit diskuse, musíte se nejdříve přihlásit v horní části stránek. Pokud ještě nemáte svůj účet, můžete se registrovat.

© 2019 O psychologii.cz. Všechna práva vyhrazena.