Kurz kresby postavy

workshop kresba psychodiagnostika

Kresba postavy (FDT, základním východiskem je práce H. J. Baltrusche) je kresebná projektivně - výrazová technika, vhodná jako pomocná metoda při diagnostice osobnosti dospívajících a zejména dospělých, je vhodným doplňkem k testu stromu. Vedle poradenství je hojně využívána i v klinické psychologii. Nabízí pohled na základní osobnostní charakteristiky, přijetí vlastní psychosexuální identity i na postoj k opačnému pohlaví, různá selhání při kresbě postavy mohou signalizovat poruchy sebepojetí a jiné psychické poruchy. Kurz probíhá seminární formou, důraz je kladen zejména na otázku praktického využití probírané metody. Všechny probírané jevy jsou demonstrovány na konkrétních ukázkách, provádí se podrobný rozbor některých zajímavých kreseb včetně praktických cvičení pro posluchače. V případě zájmu je možno věnovat určitý čas i rozboru kreseb z vlastní praxe posluchačů.

 Datum konání:
13. listopadu 2015 09:00 až 14. listopadu 2015 13:30
 Místo konání:
Vodární 6 Olomouc
 Cena:
Cena pro členy: 1200,- Kč Cena pro nečleny: 1380,- Kč
 Registrace:
nutná na http://www.caspos.cz/Kurzy/Kurz-kresby-postavy
 Pořadatel:
ČASP
 Přednášející:
Zdeněk Altman, Mgr

Rozsah kurzu: 16 hod. (dvoudenní seminář)

Všichni účastníci obdrží obsáhlé materiály o Kresbě postavy v elektronické podobě.

V roce 2011 publikoval lektor kurzu v Testcentru vlastní příručku Kresba postavy.

Z obsahu kurzu:

možnosti využití kresebných projevů v psychodiagnostice, základní principy interpretace kreseb, možnosti projektivního využití kresby postavy u dětí konfrontace s testem stromu, výhody kresby dvou postav FDT (vypovídá o sebepojetí a vztahu k opačnému pohlaví), administrace a postup při interpretaci, hledání varovných signálů psychické nevyrovnanosti v kresbě („chybné úkony“ typické pro různé druhy psychických poruch). Pohled na kresby postav z výkonnostního hlediska jako pomocný indikátor „normality“. Orientační normy.

 

Podrobněji k obsahu kurzu:

* Úvod do práce s kresebnými projektivními metodami

* Srovnání kresby postavy a testu stromu

* Možnosti, výhody a nedostatky Kresby postavy

* Administrace metody

* Interpretace přístupu ke kresbě, celkového způsobu provedení, zacházení s detaily, obrany, různé stylizace apod.

* Význam nejdůležitějších znaků na kresbě postavy, orientační normy

* Práce s kresbou postavy z výkonnostního hlediska

* Využití kresby postavy v klinické oblasti, možnosti využití pro diferenciální diagnózu

* Ukázky celé řady běžných („průměrných“) i různých mimořádných až patologických kreseb

* Podrobný rozbor různých typů zajímavých kreseb

* Každý posluchač si zkusí sám interpretovat několik kresebO lektorovi:

Zdeněk Altman, Mgr., narozen 1959, absolvent jednooborové psychologie na FFUK v Praze (1982)

Dlouholetá praxe (12 let) v pedagogicko – psychologických poradnách, zabýval se zejména výchovnými problémy v období dospívání. V současné době opět na část úvazku pracuje v PPP. Od r. 1993 pracuje jako soukromý psycholog, věnující se zejména lektorské činnosti, psychologickému poradenství a diagnostice. V rámci lektorské činnosti přednáší a provádí psychologické výcviky v různých oblastech: např. pro vedoucí pracovníky, personalisty, odborné pracovníky ve školství, sportovní trenéry, politiky, úředníky magistrátu, širokou veřejnost apod. Zaměřuje se zejména na dovednosti potřebné pro práci s lidmi a aplikaci psychologických poznatků v praxi: např. výcviky komunikačních dovedností, zvládání konfliktů, umění sebeprezentace, sebepoznání, agresivita, stres, obrany proti manipulaci, výchovné problémy ajn. V oblasti školství se zaměřuje na možnosti řešení výchovných problémů (agresivita, šikana, osobnostní problémy) a umění komunikace s žáky nebo jejich rodiči, prevenci konfliktů, práci se stresem apod. V oblasti psychologické diagnostiky se zabývá prováděním výběrů a posuzování osob v rámci personálního poradenství (individuální diagnostika i Assessment Centre), odbornými konzultacemi v oblasti lidských zdrojů a personálními audity (Personnel Development Audit). Vedle toho se věnuje diagnostice i teoreticky, zejména projektivním technikám. Mezi psychology je známý především pořádáním odborných kurzů věnovaných různým projektivním metodám. Je autorem odborných příruček: Test stromu (PPPP 1998 a 2002), Kresba postavy (Testcentrum 2011) a Test apercepce ruky (Testcentrum, v tisku).

Nejpozdější datum platby: 6. 11. 2015

Kde se akce koná?

Je pro Vás akce zajímavá? Dejte o ní vědět přátelům.

Diskuse 

 0 příspěvků

Přidat nový příspěvek

Příspěvky k akci

Kurz kresby postavy »

Přidání nového příspěvku

Pokud se chcete zúčastnit diskuse, musíte se nejdříve přihlásit v horní části stránek. Pokud ještě nemáte svůj účet, můžete se registrovat.

© 2019 O psychologii.cz. Všechna práva vyhrazena.