Kurz kompletní krizové intervence + chat a IT

workshop krize krizová intervence

V kurzu využíváme kombinace teoretických a praktických bloků s větším důrazem na praktickou část. Témata a jednotlivé techniky obvykle přizpůsobujeme na místě požadavkům a potřebám jednotlivých účastníků. Zohledňujeme jejich zkušenosti a očekávání. Program rovněž flexibilně upravujeme dle únavy a energie skupiny. V úvodu obdrží každý účastník skripta Kompletní krizová intervence.

 Datum konání:
2. října 2015 14:00 až 4. října 2015 13:00
 Místo konání:
Veveří 28, učebna L10 - ACPS Brno
 Cena:
Cena pro členy ČASP: 16 500 Kč Cena pro ostatní: 17 000 Kč
 Registrace:
nutná předem na http://www.caspos.cz/Kurzy/Kurz-kompletni-krizove-intervence-chat-a-IT-(1)
Cena pro členy ČASP: 16 500 Kč  
Cena pro ostatní: 17 000 Kč  
Přihlašování bude spuštěno 27. 7. 2015 v 16:00


Akreditace: MPSV – Odborné vzdělávání
 

Forma: interaktivní  výklad,  brainstorming, modelování  rozhovorů a  situací,  sebezkušenostní  techniky,  kasuistiky,  nácviky prvků práce s tělem

Komentář:   V kurzu   využíváme  kombinace  teoretických a praktických  bloků s větším  důrazem na praktickou  část.  Témata  a  jednotlivé  techniky  obvykle  přizpůsobujeme na místě požadavkům  a  potřebám  jednotlivých účastníků. Zohledňujeme jejich  zkušenosti a  očekávání.  Program rovněž  flexibilně  upravujeme  dle  únavy a  energie skupiny.  V úvodu obdrží každý účastník  skripta Kompletní krizová intervence. 

Obsah kurzu KKI:  Úvod  do problematiky soc.  a krizových služeb, základní  legislativa, Definice krize, vznik a rozvoj krizových situací, Fáze krize, Symptomy krize, odhad závažnosti krize, Typy krizí, Druhy pomoci v krizových situacích, Principy  a fáze krizové intervence, Techniky vedení rozhovoru, obtížné navazování  a ukončování kontaktu, Verbální a neverbální komunikace, Rozdíly při vedení  KI tváří v tvář  a TKI, Jednání s úzkostným klientem tváří v tvář, Jednání s agresivním klientem tváří v tvář, Práce s emocemi v telefonickém kontaktu – pláč, agrese, panika, Krizová intervence u dětí a dospívajících, Krizová intervence u seniorů, Rodinné a generační krize, krize partnerských vztahů, Vývojové krize, Sexuální problematika, Psychopatologie, závislosti KI u psychotických klientů, Sociálně právní otázky, Oběti trestných činů, domácí násilí, pronásledování, syndrom CAN, Trauma, Práce se suicidálním klientem, Problematika truchlení a umírání, KI s více klienty, KI s rodinou, Využití práce s tělem v KI, Teologické a morální  otázky v KI, Prevence, vyhoření, psychohygiena
 

Obsah kurzu email: Typy komunikace s klientem prostřednictvím internetu, Základy komunikace s klientem formou emailu, Využití  krizové intervence v emailovém poradenství, Metodika emailového poradenství, Etika internetového poradenství, Možnosti a limity emailové komunikace, Nároky z hlediska, Standardů kvality sociálních služeb, Rozbory a nácviky praktických situací
 

Obsah kurzu chat: Úvod  do problematiky  chatu, Standardy kvality  a etika chatového poradenství, Právní aspekty chatového poradenství, Profesní nároky na konzultanta chatového poradenství, Nároky na pracoviště poskytující krizovou intervenci prostřednictvím chatu, Krizová intervence prostřednictvím chatu – možnosti a limity, Formální specifika chatové komunikace, Metodika krizové intervence  prostřednictvím chatu, Praktická práce s jednotlivými typy chatových kontaktů, Nácviky praktických situací
 

V únorovém a dubnovém víkendu bude probihat výuka KI chat a IT, kde je nezbytné si donést vlastni notebook.

Termíny:

1. TKI  2.- 4.10.2015

2. TKI  13.- 15.11.2015

3.  KI   11.- 13.12. 2015

4.  KI   29.- 31.1.2016

5.  IT   26.- 28.2.2016

6.  KI + TKI  1.- 3.4.2016

7.  CHAT  22.- 24.4.2016 

8.  KI  + TKI  6.-7.5. 2016

Závěrečná zkouška proběhne: 8.5.2016


Závěrečnou evaluaci si hradí každý účastník sám. Tento rok je cena stanovena na 500 kč.

Nejpozdější datum platby: 9. 9. 2015

Kontaktní osoba:
Michaela Zrnečková
411667@mail.muni.cz

Kde se akce koná?

Je pro Vás akce zajímavá? Dejte o ní vědět přátelům.

Diskuse 

 0 příspěvků

Přidat nový příspěvek

Přidání nového příspěvku

Pokud se chcete zúčastnit diskuse, musíte se nejdříve přihlásit v horní části stránek. Pokud ještě nemáte svůj účet, můžete se registrovat.

© 2019 O psychologii.cz. Všechna práva vyhrazena.