Kompletní krizová intervence II.

workshop krize krizová intervence

V kurzu kompletní krizové intervence se bude využívat kombinace teoretických a praktických bloků s větším důrazem na praktickou část. Témata a jednotlivé bloky se obvykle přizpůsobují na místě požadavkům a potřebám jednotlivých účastníků. Zohledňují se zkušenosti a očekávání. V úvodu obdrží každý účastník skripta Kompletní krizové intervence. Kurz má akreditaci MPSV. Délka kurzu je 150 hodin + 2 hodiny závěrečná zkouška.

 Datum konání:
16. října 2015 14:00 až 18. října 2015 13:30
 Místo konání:
Benediktinské opatství v Emauzích, Vyšehradská 320/49 128 00, Praha 2
 Cena:
Cena pro členy: 13500,- Kč Cena pro nečleny: 15525,- Kč
 Registrace:
nutná předem na http://www.caspos.cz/Kurzy/Kompletni-krizova-intervence-(1)
 Pořadatel:
ČASP
 Přednášející:
Kolářová Vendula Mgr., Svobodová Zdeňka Mgr.
Za závěrečnou zkoušku se platí poplatek 500,-, který není započten v ceně kurzu.

Forma: 
interaktivní  výklad,  brainstorming, modelování  rozhovorů a  situací,  sebezkušenostní  techniky,  kasuistiky,  nácviky prvků práce s tělem
 
Obsah kurzu:
 • Vymezení Ki a  TKI  dle zákona o soc. službách
 • Definice krize, vznik a rozvoj krizových situací
 • Fáze krize
 • Symptomy krize, odhad závažnosti krize
 • Typy krizí
 • Druhy pomoci v krizových situacích
 • Principy  a fáze krizové intervence
 • Typologie klientů v KI
 • Techniky vedení rozhovoru, obtížné navazování  a ukončování kontaktu
 • Verbální a neverbální komunikace
 • Rozdíly při vedení  KI tváří v tvář  a TKI
 • Práce s emocemi v  KI
 • Jednání s úzkostným klientem tváří v tvář
 • Jednání s agresivním klientem tváří v tvář – sebeobrana v  KI
 • Práce s emocemi v telefonickém kontaktu – pláč, agrese, panika
 • Krizová intervence u dětí a dospívajících
 • Krizová intervence u seniorů
 • Rodinné a generační krize, krize partnerských vztahů -  práce s rodinou v KI
 • Vývojové krize
 • Sexuální problematika
 • Psychopatologie, závislosti
 • KI u psychotických klientů
 • Sociálně právní otázky
 • Oběti trestných činů, domácí násilí, pronásledování, syndrom CAN
 • Trauma
 • Práce se suicidálním klientem
 • Problematika truchlení a umírání
 • KI s více klienty, KI s rodinou
 • Využití práce s tělem v KI
 • Teologické otázky v KI
 • Prevence  vyhoření, psychohygiena
 • Supervize, intervize

Lektorský  tým: Kolářová Vendula Mgr., Svobodová Zdeňka Mgr. , Jana Kučerová Mgr., Janovská Marie MUDr., Věra Šantrůčková MUDr., Šivicová Gabriela MUDr.,  Svačinová Šárka DiS., Hermánková Lucie Bc., Petr Kužvart, Anna Jirsáková Mgr.

Termíny:
1. 16.-18.10.2015
2. 27.-28.11.2015
3. 15.-17.1.2016
4. 4.-6.3.2016
5. 8.-10.4.2016
6. 20.-22.5.2016
 
Nejpozdější datum platby: 31. 7. 2015

Kontaktní osoba:
Laura Bechyňová
krizovkacasp@seznam.cz
605 271 415

Kde se akce koná?

Je pro Vás akce zajímavá? Dejte o ní vědět přátelům.

Diskuse 

 0 příspěvků

Přidat nový příspěvek

Přidání nového příspěvku

Pokud se chcete zúčastnit diskuse, musíte se nejdříve přihlásit v horní části stránek. Pokud ještě nemáte svůj účet, můžete se registrovat.

© 2019 O psychologii.cz. Všechna práva vyhrazena.