Kurz kompletní krizové intervence

workshop krize krizová intervence

V kurzu využíváme kombinace teoretických a praktických bloků s větším důrazem na praktickou část. Témata a jednotlivé techniky obvykle přizpůsobujeme na místě požadavkům a potřebám jednotlivých účastníků. Zohledňujeme jejich zkušenosti a očekávání. Program rovněž flexibilně upravujeme dle únavy a energie skupiny. V úvodu obdrží každý účastník skripta Kompletní krizová intervence.

 Datum konání:
20. listopadu 2015 08:30 až 21. listopadu 2015 13:30
 Místo konání:
Katedra psychologie, Vodární 6, Olomouc
 Cena:
16200Kč pro členy, 18630Kč pro nečleny
 Registrace:
nutná předem na http://www.caspos.cz/Kurzy/Kurz-kompletni-krizove-intervence
 Pořadatel:
ČASP
 Přednášející:
D-centrum Liberec

Akreditace: MPSV – odborné vzdělávání
 
Rozsah: 150hod   + zkouška
Rozložení:  5 modulů po 24hod + závěrečný modul 16hod + 14hod skupinová práce mezi moduly

Časové schéma: pátek  od 14,00hod  do neděle  do 13,30hod; závěrečný  modul končí v sobotu  večer, v neděli  budou probíhat  zkoušky

Obsah kurzu:

 • Vymezení Ki a  TKI  dle zákona o soc. službách
 • Definice krize, vznik a rozvoj krizových situací
 • Fáze krize
 • Symptomy krize, odhad závažnosti krize
 • Typy krizí
 • Druhy pomoci v krizových situacích
 • Principy  a fáze krizové intervence
 • Typologie klientů v KI
 • Techniky vedení rozhovoru, obtížné navazování  a ukončování kontaktu
 • Verbální a neverbální komunikace
 • Rozdíly při vedení  KI tváří v tvář  a TKI
 • Práce s emocemi v  KI
 • Jednání s úzkostným klientem tváří v tvář
 • Jednání s agresivním klientem tváří v tvář – sebeobrana v  KI
 • Práce s emocemi v telefonickém kontaktu – pláč, agrese, panika
 • Krizová intervence u dětí a dospívajících
 • Krizová intervence u seniorů
 • Rodinné a generační krize, krize partnerských vztahů -  práce s rodinou v KI
 • Vývojové krize
 • Sexuální problematika
 • Psychopatologie, závislosti
 • KI u psychotických klientů
 • Sociálně právní otázky
 • Oběti trestných činů, domácí násilí, pronásledování, syndrom CAN
 • Trauma
 • Práce se suicidálním klientem
 • Problematika truchlení a umírání
 • KI s více klienty, KI s rodinou
 • Využití práce s tělem v KI
 • Teologické otázky v KI
 • Prevence  vyhoření, psychohygiena
 • Supervize, intervize

 
 
Lektorský  tým: Kolářová Vendula Mgr., Svobodová Zdeňka Mgr., Šivicová Gabriela MUDr.,  Svačinová Šárka DiS.,  Anna Jirsáková Mgr., PhDr. Teplanská Jana
 
Forma: interaktivní  výklad,  brainstorming, modelování  rozhovorů a  situací,  sebezkušenostní  techniky,  kasuistiky,  nácviky prvků práce s tělem
 
Za závěrečnou zkoušku se platí poplatek 500,-, který není započten v ceně kurzu.
 
Termíny:
1. modul: 20.-22.11.  2015 TKI
2. modul: 8.-10.1.   2016 TKI
3. modul: 26.-28.2.  2016 KI
4. modul: 15.-17.4. 2016 KI
5. modul: 6.- 8.5. 2016  TKI + KI
6. modul: 3.- 4.6. 2016 TKI + KI
 
Závěrečná zkouška: 5.6.2016

Kde se akce koná?

Je pro Vás akce zajímavá? Dejte o ní vědět přátelům.

Diskuse 

 0 příspěvků

Přidat nový příspěvek

Přidání nového příspěvku

Pokud se chcete zúčastnit diskuse, musíte se nejdříve přihlásit v horní části stránek. Pokud ještě nemáte svůj účet, můžete se registrovat.

© 2019 O psychologii.cz. Všechna práva vyhrazena.