PROBLEMATIKA KOMUNIKACE U OSOB S PORUCHAMI AUTISTICKÉHO SPEKTRA

Aspergerův syndrom autismus

Vážené kolegyně, vážení kolegové, pečující, rodiče, přátelé, rádi bychom Vás pozvali k účasti na vzdělávacím kurzu, který pořádáme ve spolupráci se společností APLA Praha. Určeno pro: pro logopedy a speciální pedagogy, kteří se zabývají komunikační terapií, ev. pro rodiče dětí s PAS s deficitem komunikačních dovedností.

 Datum konání:
14. května 2015 10:00 až 15. května 2015 16:00
 Místo konání:
Čujkovova 40a, 700 30 Ostrava – Zábřeh
 Cena:
od 500Kč
 Registrace:
Pokud máte o toto školení zájem, vyplňte, prosím, přiloženou přihlášku na vzdělávací akci a zašlete ji na zastupce.predsedy@mikasa-detem.cz.
 Pořadatel:
APLA Praha, Střední Čechy, o. s.
 Přednášející:
PhDr. Kateřina Thorová, Ph.D., PaedDr. Věra Čadilová

Účastníci tohoto dvoudenního kurzu se zorientují v symptomatice poruch autistického spektra. Důraz je kladen na specifika komunikačních deficitů v průřezu celým spektrem (dětský autismus, atypický autismus, Aspergerův syndrom). Část přednášek je věnována diagnostice komunikačních dovedností, účastníci dostanou konkrétní škály určené pro testování a získají informace o typickém vývojovém profilu dílčích dovedností u dětí s poruchou autistického spektra. Speciální pedagog seznámí posluchače s metodou strukturovaného učení, která umožňuje zlepšit spolupráci dítěte mimo jiné i v  oblasti komunikace. Poslední blok je věnován praktickým nácvikům komunikačních dovedností, včetně ukázek pomůcek a videoukázek a to u dětí s nízko i vysoce funkčním autismem.

 Rámcový program:

1. den (10:00 – 17:00)

Symptomatika poruch autistického spektra, typické chování a projevy, typy autismu. Specifické obtíže v komunikaci a řeči. Vývoj a testování řečových a komunikačních dovedností.

2. den (9:00 – 16:00)

Základy strukturovaného učení. Komunikace u dětí s autismem, alternativní formy komunikace. Ukázky praktických nácviků a pomůcek využívaných v komunikační terapii.

 

Akreditace kurzu: MŠMT ČR.

Kapacita vzdělávacího kurzu: 15 - 20 osob (10 osob z praxe/studentů, 10 osob pečující)

Cena vzdělávacího kurzu:

  • 1 000,-Kč/studenti, pomáhající profese (soc. pracovníci, logopedi, psychologové, pedagogové)
  • 500,- Kč/pečující, rodiče (nutno doložit vhodným způsobem)

V případě volného místa budete informování o registraci vaší přihlášky a vyzváni k úhradě kurzovného. To po potvrzení vaší účasti zašlete na č. ú. 3702747399/0800, Česká spořitelna. Jako variabilní symbol uveďte vaše datum narození a do poznámky pro příjemce vaše příjmení.

 

Fakturu za školení na vaše jméno či na jméno vaší firmy/organizace bude připravena první den vzdělávací akce.

 

Kontaktní osoba:

PhDr. Michal Panáček, PhD., manažer MIKASA denního stacionáře

tel. 777 88 15 56, e-mail: zastupce.predsedy@mikasa-detem.cz

 

Přihláška zde.

Kde se akce koná?

Je pro Vás akce zajímavá? Dejte o ní vědět přátelům.

Diskuse 

 0 příspěvků

Přidat nový příspěvek

Přidání nového příspěvku

Pokud se chcete zúčastnit diskuse, musíte se nejdříve přihlásit v horní části stránek. Pokud ještě nemáte svůj účet, můžete se registrovat.

© 2019 O psychologii.cz. Všechna práva vyhrazena.