Konference na téma: Moc emocí

konference emoce

Již XII. Celostátní konference ČASP, z.s., nese název Moc emocí: Psychologie emocí a citů každodenní lidské zkušenosti. Konference je zaměřena na tematickou oblast, které byl v ČR na akademické půdě poskytován dosud jen omezený prostor. Emoce, nálady, pocity a city obecně jsou nedílnou součástí lidské existence. V poslední době se afektivní věda vrací opět do popředí zájmu vědecké veřejnosti i cíleného výzkumu. Konference se proto zaměří nejenom na terapeutickou a klinickou aplikaci poznatků psychologie o emocích, ale i na teoretické a výzkumné aspekty této bohaté a neobyčejně složité oblasti lidského poznání.

 Datum konání:
27. března 2015 15:00 až 29. března 2015 13:30
 Místo konání:
Divadlo Dobeška, Jasná I 1181/6, 147 00 Praha 4
 Cena:
490 - 750 Kč
 Registrace:
nutná předem na http://www.konferencecasp.cz/cenik-vstupenek/
 Pořadatel:
Česká asociace studentů psychologie, z.s.
Přednášející, na které se můžete těšit: 
 
 • Adam Králík  Působí ve výzkumných týmech Newron (FF a FI MU), Chování zdraví podporující a zdraví ohrožující (FF MU) a Origins of Friendship (University of Oxford). Zakladatel projektu PsyHub.
 • PhDr. Andrej Drbohlav Věnuje se analýze profilu sériového vraha, psychopatii, malignímu narcismu a dalším extrémním formám behaviorální patologie.
 • Mgr. Aneta Langrová Aktuálně působí jako vedoucí skupiny krizové intervence Policejního prezidia ČR.
 • PhDr. Daniel Heller Přednášky pana doktora Hellera jsou vždy velmi zajímavou a poutavou cestou do poznání dějin psychologie.
 • PhDr. David Čáp Věnuje se individuální a párové psychoterapii a podpoře zaměstnanců v oblasti sociálních služeb a školství.
 • Edel Sanders Edel Sanders is the Chair of Psychology at the University of New York in Prague and a supervisor and lecturer in Music Psychology and Pedagogy at Charles University.
 • Mgr. et Mgr. Eliška Steklíková V rámci svých studií a dizertační práce se věnuje tematice sexuality seniorů, v profesním životě se zabývá aplikovanou personální psychologií.
 • MUDr. Eva Jedličková Ve své práci spojuje systemický a gestalt přístup. Realizovala více než 1200 hodin koučování. Spolupracuje s klienty z firemního prostředí.
 • Hanna Winkler Koučka, supervizorka, konzultantka společnosti Extima CZ zaměřená na poradenství a koučování pro firemní, manažerský a osobní rozvoj.
 • PhDr. Hedvika Boukalová, Ph.D. Směřuje svůj pohled zájmu do forenzní psychologie, především k problematice násilné trestné činnosti.
 • doc. PhDr. Ilona Gillernová, CSc. Od roku 2002 je vedoucí katedry psychologie FF UK. Zaměřuje se na pedagogickou a školní psychologii, sociální psychologii a vybrané otázky kriminalistické psychologie.
 • PhDr. Irena Smetáčková, Ph.D. Zabývá se především genderovou socializací v rodinném a školním prostředí a učitelskou identitou v kontextu vztahů mezi školou a rodinou.
 • PhDr. Bc. Iva Poláčková Šolcová, Ph.D. Přednáší psychologii na FHS UK, kde je i odborným asistentem, a kvalitativní metodologii na FF UK.
 • Mgr. Jakub Kuchař V současné době pracuje v Praze v soukromém zařízení Terapie.info a v psychoterapeutickém sanatoriu Horní Palata.
 • Mgr. Jakub Remiar Zameruje sa na virtuálne prostredia a v nich prebiehajúcu sociálnu interakciu a kyberpsychológiu.
 • Kpt. doc. MUDr. Jan Vevera Ph.D Od roku 2006 pracuje jako vedoucí psychiatr 7. polní nemocnice AČR v Kábulu. Věnuje se oblasti biologických enviromentálních faktorů násilného chování a posttraumatické stresové poruchy.
 • Mgr. Jana Kroupová Specializuje se na osobní koučování HR odborníků, manažerů a maminek na mateřské a rodičovské dovolené.
 • doc. PhDr. Jana Miňhová Zaměřuje se na problematiku neurotičnosti dětí a dospělých. Je soudním znalcem v oboru klinické psychologie. Dvacet let působí ve funkci vedoucí Katedry psychologie ZČU v Plzni.
 • Mgr. Jaroslav Chýle Soustředí se především na praxi a trénink mindfulness.
 • PhDr. Jaroslav Šturma Je ředitelem Dětského centra Paprsek, věnuje se zejména dětem se zdravotním postižením a problematice náhradní rodinné péče.
 • doc. PhDr. Jiří Růžička, Ph.D. Klinický psycholog, psychoterapeut, vysokoškolský učitel. Uvedl a zavedl balintovské skupiny u nás. Ředitel Psychosomatické a psychoterapeutické kliniky ESET.
 • doc. PhDr. Jitka Vysekalová, Ph.D. Pracuje jako nezávislý poradce pro oblast psychologie trhu, marketingových komunikací a kvalitativního výzkumu trhu.
 • Mgr. Kamila Pacovská, Ph.D. Od roku 2011 působí jako odborná asistentka na Katedře filozofie Univerzity Pardubice, kde vyučuje především etiku a dějiny etiky.
 • Karel Vaněk, lic.oec.HSG, PCC V roli kouče se věnuje rozvoji jednotlivců a týmů především ve firemní sféře. Vede firmu Zábavné učení, s.r.o., která se zabývá přirozeným učením dětí předškolního věku.
 • Mgr. et Mgr. Kateřina Santlerová V současné době pracuje jako psycholog ve Fakultní nemocnici Motol na odd. Pediatrie, kde se věnuje především somaticky nemocným dětem a jejich rodinám.
 • doc. Mgr. Lenka Lacinová, Ph.D. Pracuje na Fakultě sociálních studií MU v Brně, kde na katedře Psychologie vyučuje především předmět vývojová psychologie.
 • prof. PhDr. Lenka Šulová, CSc. Ve své práci se zaměřuje na psychický vývoj člověka ve společnosti a především na partnerské a rodinné vztahy. Zajímá se o řečový vývoj dítěte a specifika otcovské a mateřské mluvy.
 • Mgr. Lucia Martinčeková Výskume sa zaujíma o tému odpustenia, viny, hanby a straty blízkeho človeka. Pôsobí ako riaditeľka “International Forgiveness Institute - Slovakia“.
 • doc. PhDr. Ludmila Čírtková, CSc. Pracuje jako policejní psycholožka a soudní znalkyně.
 • doc. PhDr. Marek Preiss, PhD. Zaměřuje se zejména na klinickou psychologii, neuropsychologii, poruchy osobnosti a publikuje v těchto oblastech. 
 • Ing. Mgr. Marek Vranka Na katedře psychologie FF UK vede Experimentální laboratoř PLESS a mezi jeho odborné zájmy patří například behaviorální ekonomie.
 • Martin Daněk Věnuje se zejména propojování koučinku, sportovního tréninku a nových vědeckých poznatků o spojení mysli a těla.
 • Martin Jáni je členem výzkumné skupiny Behaviorální a sociální neurovědy v CEITEC-MU, kde se zaměřuje na studium sociální kognice a jejímu vývoji u schizofrenie.
 • Mgr. et Mgr. Martina Spiritová Profesně se věnuje především sbormistrovství a hudební pedagogice. Zabývá se hudební organizací v oblasti vážné hudby.
 • Michaela Ondrášková Studentka psychologie na FF MU a koordinátorka studentského výzkumného týmu projektu Newron. Působí v České asociaci a studentů psychologie a je zakladatelkou projektu PsyHub.
 • prof. PhDr. Milan Nakonečný, PhD. Aktuálně vyučuje na Teologické fakultě Jihočeské univerzity a v oblasti psychologie hojně publikuje.
 • PhDr. Miloslav Čedík Speciální pedagog – etoped, psychoterapeut, supervizor ČIS, akreditovaný VTI trenér.
 • PhDr. Olga Havránková Věnuje se soukromé praxi, zabývá se lidmi v sebevražedné krizi, lektoruje v kurzech krizové intervence a vyučuje na FF UK.
 • doc. PhDr. Otto Čačka V současnosti působí jako akademický pracovník Katedry sociální práce na VŠP v Jihlavě.
 • Mgr. Peter Porubský Svůj dosavadní profesní život věnoval oblasti sociální péče, neziskovému sektoru a prevenci rizikového chování. Od roku 2010 pracuje jako vedoucí Linky bezpečí.
 • prof. doc. Ing. Peter Tavel, PhD. Je římskokatolický kněz, psycholog a psychoterapeut, působící v České republice a v Rakousku.
 • doc. PhDr. Petr Kulišťák, Ph.D. Působí v oblasti klinické psychologie a především neuropsychologie, věnuje se diagnostice a restituci kognitivních funkcí. Je pedagogicky i výzkumně činný.
 • prof. PhDr. Petr Weiss, Ph.D., DSc. Pracuje jako klinický psycholog v Sexuologickém ústavu 1. LF UK a vyučuje na FF UK sexuální psychologii a další předměty.
 • PhDr. Petra Černá Rynešová Dlouhou dobu se věnuje především hiporehabilitaci. Je garantem a zakladatelkou úspěšného hipocentra v PL Kosmonosy.
 • MUDr. Radana Syrovátková, ADTR Je supervizorem ČIS, zakladatelkou TANTER – České asociace taneční a pohybové terapie.
 • Mgr. Radim Zabadal Dlouhodobě se zabývá zážitkovou pedagogikou. V současnosti působí jako projektový manažer a lektor v organizacích AISIS a JULES A JIM.
 • MUDr. Radkin Honzák, CSc. Zabývá se klinickou prací, specializací v psychiatrii, psychosomatice a psychoterapii, zastává psychosomatický přístup.
 • Mgr. Radovan Slavík Pracuje jako psycholog v pedagogicko-psychologické poradně pro Prahu 10 a v soukromé terapeutické praxi, kde se zaměřuje zejména na úzkosti a úzkostné poruchy.
 • doc. MUDr. Mgr. Radvan Bahbouh, PhD. Věnuje se psychologickému koučování, krizové intervenci a psychoterapii, v rámci níž se zaměřuje především na psychosomatickou problematiku.
 • Mgr. Tereza Bernátová Věnuje se témě emoční regulace a emočního uvědomění u psychických onemocnění, hlavně u pacientek s poruchami příjmu potravy. 
 • doc. PhDr. Vladimír Chrz, Ph.D. Vystudoval Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, kde také získal doktorát z obecné a pedagogické psychologie.
 • Mgr. Vladimír Hambálek Aplikuje individuální a týmový koučink v různých organizačních kontextech a od roku 2003 je trenérem manažerských zručností, týmové práce a koučinku.
 • Ing. Vladimír Nálevka Působí jako lektor a školitel v oblasti soft skills, specializuje se na argumentaci a vyjednávání. Je jednatelem vzdělávací společnosti Interquality.
 • PhDr. et PaedDr. Yvona Mazehóová, Ph.D. Zabývá se projektivními metodami, arteterapií a využitím arteterapie a projektivních technik při vzdělávání pedagogů.
 • prof. PhDr. Zbyněk Vybíral, Ph.D. Oblast jeho působení se zaměřuje na kritickou psychologii, psychoterapii a sociální psychologii.
 • Mgr. Zdeněk Altman Věnuje se diagnostice, zejména pak projektivním technikám, psychologickému poradenství a lektorským činnostem.

Kde se akce koná?

Je pro Vás akce zajímavá? Dejte o ní vědět přátelům.

Diskuse 

 0 příspěvků

Přidat nový příspěvek

Přidání nového příspěvku

Pokud se chcete zúčastnit diskuse, musíte se nejdříve přihlásit v horní části stránek. Pokud ještě nemáte svůj účet, můžete se registrovat.

© 2019 O psychologii.cz. Všechna práva vyhrazena.