Strach z porodu. Čeho se ženy nejvíce obávají?

7. srpna 2014 16:36 | Renáta Mikulová těhotenství porod strach fóbie Tokofobie

Freeimages.com foto by ecahal

Tokofobie neboli strach z porodu. Jedná se o přirozenou reakci mysli nebo o neadekvátní úzkost? Čeho se ženy nejvíce obávají a jak těmto myšlenkám čelit?

Slova tokofobie a maieusiofobie mají stejný význam a tím je chorobný strach z porodu. Vědecké výzkumy dokazují, že až 80% žen prožilo v těhotenství mírný strach a obavy a 20% žen zažilo střední až intenzivní strach z porodu. Při této míře strachu je velice důležitá podpora jak ze strany rodiny, tak i lékařů.

Když je strach příliš silný

Chorobným strachem z porodu trpí přibližně 2% žen. Ženy postižené tokofobií se i přes nízkou úmrtnost žen a dětí při porodu obávají právě smrti nebo vážného fyzického poškození sebe nebo svého dítěte. Tokofobii tedy můžeme definovat jako chorobný strach, při kterém se ženy vyhýbají těhotenství a porodu. To je v ženském světě obrovský paradox, neboť většina žen touží po potomkovi, ale pociťují strach z reprodukce.

Vědecké výzkumy dokazují, že až 80% žen prožilo v těhotenství mírný strach a obavy a 20% žen zažilo střední až intenzivní strach z porodu.

Tuto úzkostnou poruchu můžeme rozdělit na tři základní typy a to na:

  1. primární,
  2. sekundární a
  3. terciální tokofobii.

Příčinou primární tokofobie, která se vyvíjí už od adolescence ženy, bývá nejčastěji traumatický zážitek, jakým může být například znásilnění. Sekundární tokofobie se může rozvinout v případě, že žena v předcházejícím těhotenství potratila ve vysokém stádiu těhotenství nebo dokonce porodila mrtvé dítě. Terciální stupeň tokofobie je projevem depresivního onemocnění ženy.

Věci, kterých se ženy obávají nejvíce

H. L. Melenderová určila celkem pět skupin strachu, kterých se ženy nejvíce obávají. Do první skupiny s názvem porod patří zejména bolest, dlouho trvající porod, panika a ztráta kontroly během porodu, pocit neschopnosti a nezpůsobilosti, natrhnutí nebo nastřihnutí hráze, strach z nesprávného tlačení a dýchání a pozdní odjezd do porodnice.

Druhou skupinou, které se ženy obávají, je vlastní zdraví a zdraví dítěte. Sem se řadí zejména strach z porození mrtvého dítěte, poranění dítěte během porodu, možného postižení dítěte a z problémů, které by mohly vzniknout při porodu.

Další skupina zahrnuje obavy týkající se zdravotního personálu. Těhotné ženy se obávají možné nevlídnosti personálu v porodnici, dále toho, že se nebudou moci podílet na rozhodování, velký strach je také přikládán nepřítomnosti personálu a tedy osamocenosti a také se rodičky obávají, že jejich kladené dotazy mohou personálu připadat primitivní.

Předposlední skupina zahrnuje obavy týkající se rodinného života. Rodičky se obávají o partnerský a sexuální život a samozřejmě o péči a výchovu dítěte. Poslední skupina obav zahrnuje strach z možnosti, že by žena musela při komplikacích podstoupit neplánovaný císařský řez.

Léčba aneb nebojte se!

V mnoha případech lze tokofobii předejít. Za klasickou léčbu je považována kognitivně behaviorální terapie, která slouží nejen k léčbě tokofobie, ale i jiných fobií a úzkostných poruch. Za jistou prevenci se dají považovat předporodní kurzy, kde rodička získá potřebné informace, může klást své dotazy jak na odborníky, tak i na zkušené rodičky, což může vést k uklidnění nebo k zmírnění strachu z porodu. Ženy se zde naučí zvládat bolest, která je čeká při porodu, a také zde získají zkušenosti jejich partneři, kteří se naučí, jak poskytovat budoucí matce podporu. To vše podle vědeckých poznatků vede k menší úzkosti a větší spokojenosti po porodu.

ZDROJE:

Hartl P. (2004) – Psychologický slovník, Praha: Portál

Praško J. (2008) – Specifické fobie, Praha: Portál

Praško J. (2006) – Úzkost a obavy, Praha: Portál

Melender H. L. (2002) - Experiences of fears associated with pregnancy and childbirth: a study of 329 pregnant women, str. 101 - 111

Líbil se vám tento článek? Podělte se o něj s přáteli.

© 2019 O psychologii.cz. Všechna práva vyhrazena.