Čím jsou způsobeny výkyvy nálad?

27. července 2014 13:43 | Ondřej Novák emoce nálada Temperament

Freeimages.com foto by JoanaCroft

Jak se projevuje emočně labilní člověk? Je labilita porucha nebo charakterová zvláštnost? Zjistěte, co je to vlastně emoční labilita!

Už Vám někdy někdo řekl, že jste labilní? Přišlo Vám to urážlivé? Co je to vlastně emoční labilita a jedná se vůbec o něco špatného?

Co je tedy emoční labilita?

Labilita znamená proměnlivost, nestálost a kolísavost. Používá se v protikladu ke slovu stabilita. V obecném slova smyslu tedy emoční labilita značí zvýšené emocionální kolísání, a to jak v čase, tak v intenzitě emocí. Člověk s vyšší emoční labilitou bude prožívat časté a náhlé změny nálad a afektů. Emoční labilitu je nutné odlišovat od takzvaného neuroticismu, který znamená celkovou duševní nevyrovnanost, tedy nejen v oblasti emocí.

Emoční labilita může být v extrémních případech příznakem duševní poruchy. Ve skutečnosti je nutné s tímto pojmem pracovat tak, v jakém kontextu přichází. Kromě výše zmíněné definice se může jednat o součást temperamentu, o psychickou poruchu nebo o přirozeně zvýšenou emocionální citlivost.

Emoční nastavení každého z nás

Emocionální labilita se úzce týká základního emočního nastavení každého z nás. Známá Galénova teorie nám představuje hned dva typy temperamentů, které jsou charakterizovány jako emocionálně labilní. Těmi jsou cholerik a melancholik. Cholerici jsou vznětliví, neklidní, disponují silnou vnitřní energií a zaměřují se na okolí. Melancholici prožívají také náhlé změny nálad, ale jelikož jsou orientováni do sebe sama, není to tak patrné.

K emoční labilitě v tomto smyslu patří i hluboké prožívání emocí. Cholerik je opravdu, ale opravdu naštvaný, byť krátce. Naopak melancholik může prožívat silnou depresi nebo hluboké vnitřní štěstí. Oproti tomu jsou další dva typy temperamentů – flegmatik a sangvinik – emočně stabilními. S tím se však pojí i určitá mělkost emocí. Temperament je něco, co si nevybíráme, s čím se rodíme, žijeme a umíráme. Někdo je díky tomu prudký, náladový a emotivní, někdo zase lhostejný či rozvážný.

Když jsou emoce nezvladatelné

Někdy se však stane, že se emocionalita zcela vymkne kontrole a stává se patologickou. To znamená, že zřetelně narušuje běžné, každodenní fungování. Rozdíl mezi patologickou a přirozenou emoční labilitou je v intenzitě a hloubce prožívání emocí, ale také v biologické příčině takového chování. Patologická emoční labilita může vzniknout v důsledku tělesné choroby nebo silného psychického otřesu.

Někdy je však i geneticky podmíněna. Tak je tomu u ADHD (porucha pozornosti a hyperaktivita) a také u bipolární afektivní poruchy (dříve známé jako maniodepresivní psychóza). Z lékařského hlediska se jedná o poruchu emotivity, konkrétně o poruchu struktury emocí. Opakem emoční lability je emoční tenacita, která naopak značí nepřirozeně dlouhé přetrvávání určité emoce. I když může být samotná emoční labilita diagnózou (organická emoční labilita – astenie), mnohdy se jedná o příznak, symptom mnohem rozsáhlejšího problému.

Labilita není hysterie

Když se řekne emoční labilita, mnoho lidí si vybaví šílence nebo hysterické ženy. Tato labilita však označuje pouze jeden konec škály prožívání emocí, škály, na které se nacházíme všichni. Navíc citová stabilita či labilita není jednou provždy daná. V různých obdobích našeho života se mění. Například v dospívání jsme mnohdy emotivnější a náladovější než v pozdějším životě.

Většina z nás se někdy chová labilně, protože to záleží i na situaci, ve které se nacházíme. Stresové a emočně vypjaté situace výrazně zvyšují emoční labilitu. Emočně labilnější lidé prožívají ve svém životě více vzrušení než ostatní. Může se utopit v depresích a návalech vzteku, současně však prožívat intenzivní pocity štěstí, lásky a krásy.

ZDROJE:

Stuchlíková, I. (2007). Základy psychologie emocí. Praha: Portál

Nakonečný, M. (1997). Encyklopedie obecné psychologie. Praha: Academia

Líbil se vám tento článek? Podělte se o něj s přáteli.

© 2019 O psychologii.cz. Všechna práva vyhrazena.