Když dětem nejde čtení

27. dubna 2014 12:00 | Mgr. Andrea Matysková

Dyslexie je strašákem mnoha rodičů školáků. Co to ale vlastně je? A jak se zachovat, když je dítěti či dospělému diagnostikována?

Diagnostikovat dyslexii lze kolem osmého roku věku dítěte, kdy už bezpečně zná celou abecedu a přetrvávající problémy ve čtení nesouvisí s neznalostí písmen. Zjišťovat v předškolním věku, jestli má dítě dyslexii, jen zbytečně stresuje dítě i rodiče.

Dyslexie – z řečtiny „ potíže se slovy“, jinak také porucha čtení, patří mezi specifické poruchy učení. Ty jsou obecně vysvětlovány jako významné zpoždění v jedné nebo více oblastech učení (nejen ve čtení, ale také při psaní, pravopisu atd.)

V České republice nejsou přesné údaje o počtu dětí se specifickými poruchami učení, ale odhaduje se, že jich je kolem deseti tisíc a čísla narůstají.

Kdo určí zda je mé dítě dyslektik?

Většinou si problému dítěte se čtením všimne učitel na základní škole, protože má vzdělání v této oblasti a také může posoudit úroveň čtení ve třídě obecně. Jestliže máte podezření na dyslexii, domluvte si schůzku s třídním učitelem a se svou obavou se mu svěřte. Společně můžete zjistit, jak dítě pracuje i v jiných předmětech, jaké má vztahy se spolužáky a uvede vám porovnání i v jiných oblastech dovedností dítěte. Ačkoli jste mezi prvními, kteří si všimnou, že dítě může mít specifickou poruchu učení, diagnózu musí stanovit pedagogicko-psychologická poradna (dále jen PPP).

Projevy dyslexie

Jak se dyslexie může projevovat? Nejčastěji se projevuje v obtížích při rozpoznání a zapamatování si jednotlivých písmen, obzvláště písmem, která jsou si podobná tvarem (b - d; t - j; s – z) nebo zvukem (b – p; a – o – e). Dyslexie postihuje správnost čtení, rychlost a porozumění textu, který dítě čte. U dítěte s dyslexií nastávají problémy při spojování hlásek v slabiku, slabik ve slovo a tím pádem i potíže při souvislém čtení.

Vyšetření odhalující dyslexii

Na specializovaných pracovištích provedou kompletní diagnostiku dítěte, která zahrnuje rozhovor s rodiči i dítětem, dále čtení vybraného textu, zkoušku zrakového vnímání (zde patří např. rozlišování geometrických tvarů, určování stejných a odlišných obrazců, obtahování obrázků tužkou, atd.), pravolevou a prostorovou orientaci (určování pravé a levé strany, nahoře – dole, apod.); vyšetření řeči, laterality (pravorukost nebo levorukost), motoriky (pohyb těla), atd.

Co dělat, je-li dyslexie potvrzena

Při zjištění, že dítě má dyslexii, je prospěšné začít s reedukací (nápravou). S tou pomáhají právě v PPP, kde rodičům i učitelům řeknou, jak s nácvikem správné dovednosti čtení pokračovat. Zároveň je dítě vedené v péči poradny a může docházet na reedukaci právě do tohoto specializovaného zařízení.

Co je při nápravě nejdůležitější, avšak často opomíjeno, je hlavně láskyplná péče, pochopení a empatie vůči dítěti.

Náprava probíhá v rámci nácviku sluchové diferenciace (rozlišování), kdy dítě zkouší reprodukovat rytmus, poznávat a vyhledávat hlásky ve slově, určovat délku a intenzitu zvuku, atd. Co je při nápravě nejdůležitější, avšak často opomíjeno, je hlavně láskyplná péče, pochopení a empatie vůči dítěti. Z vlastní zkušenosti vím, že dítě, které se v oblasti čtení moc „necítí“ je vhodné motivovat koupením knížky, kterou si samo vybere nebo návštěvou knihovny. Knihovny mají i hodně programů pro děti, které je motivují ke čtení. Někdy čtou dětem části knih a dětská zvědavost nedovolí vyprávění příběhu ukončit jinak, než doma s knížkou v posteli. Nebo si můžete vytvořit vlastní uspávací rituál, kdy začátek bude číst dítě, a konec dočtete vy. Ať už dítě má nebo nemá dyslexii či jinou specifickou poruchu učení, bude se na čtení těšit.

ZDROJE:

Emmerlingová, S. (2011). Když dětem nejde čtení 1. (2. a 3.). Praha:Portál.

Pokorná, V. (2011). Cvičení pro děti se specifickými poruchami učení. Praha:Portál.

Selikowitz, M. (2000). Dyslexie a jiné poruchy učení. Praha:Grada.

Zelinková, O. (2012). Dyslexie v předškolním věku? Praha:Portál.

Zelinková, O. (2009). Poruchy učení. Praha:Portál.

Zelinková, O.; Čedík, M. (2013). Mám dyslexii. Praha:Portál.

Líbil se vám tento článek? Podělte se o něj s přáteli.

© 2019 O psychologii.cz. Všechna práva vyhrazena.