Poděkujme knihám...

5. září 2016 10:50 | PhDr. Lucie Kvasničková empatie mozek délka života

Pro mnohé z nás je jednou z nejpěknějších forem odpočinku sednout si s rozečtenou knihou do křesla, zapomenout na okolní svět, starosti a lidi a nechat svou představivost odběhnout do papírového světa knihy. Pro někoho tato forma odpočinku není tak lákavá, avšak tito lidé možná neznají všechna její pozitiva. Podle vědeckých studií má četba knih mnoho kladných účinků nejen na naše pocity a na náš osobnostní rozvoj, ale také může například prodloužit život, rozvíjet empatii či měnit fungování našeho mozku. A to už by pak možná za změnu trávení volného času stálo…

Čtením k delšímu životu

Zdá se to poněkud nesmyslné, ale dle průzkumu, který provedli vědci na Yale University, tomu je opravdu tak. 3 635 amerických občanů starších 50ti let vyplnilo údaje o tom, jak často a co čtou. Tyto osoby pak byly sledovány po dobu 12 let. Výsledky pak jasně ukazují ve prospěch čtenářů. Osoby, které uvedly, že čtením knih tráví do 3 a půl hodiny týdně měli o 17% menší pravděpodobnost, že zemřou oproti lidem, kteří nečtou vůbec. A u těch, co čtou více než 3 a půl hodiny týdně, pravděpodobnost klesla dokonce o 23%. Celkově tedy čtenáři knih v tomto průzkumu žili téměř o 2 roky déle. To není tak úplně špatné.
Autoři sami však přiznávají, že mechanismus proč se tak děje z průzkumu nebylo možné zjistit. Navíc se ukázalo, že čtení novin a časopisů nemá tak velký efekt, jako čtení knih. V čem je tedy zakopaný pes se asi hned tak nedozvíme. Spokojme se tedy s myšlenkou, že pravděpodobně je čtení zdraví prospěšné. V jakém smyslu se ovšem dozvíme asi zase někdy jindy.

Změny v mozkové aktivitě

V jiném výzkum se vědci zaměřili na čtení knih z pohledu psychologie a neurověd. Sledováním mozku pomocí funkční magnetické rezonance došli k závěru, že čtení románu nás ovlivňuje více, než jsme si mysleli. A to nejen v daném okamžiku, kdy držíme knihu v ruce, ale minimálně i několik dní poté. Vědci z Emory Univerzity v Atlantě totiž provedli experiment, ve kterém měly zúčastněné osoby za úkol přečíst během několika dní napínavý román. Každý z participantů se již 5 dní před začátkem čtení románu podroboval každý den sledování mozkové aktivity pomocí funkční magnetické rezonance. Následně během 9 dnů měly sledované osoby za úkol přečíst vždy určitou část románu a druhý den ráno se opět podrobit měření mozkové aktivity.
Přestože měření neprobíhalo během čtení a ani bezprostředně po něm, vědci dokázali v mozkové aktivitě vysledovat určité změny. Především větší aktivitu neuronů v oblasti levého spánkového laloku, který je znám svou důležitostí pro vnímání jazyka a dále také v oblasti tzv. centrální rýhy, která dle vědců má vliv na naší citlivost a vnímání vlastního těla. Tyto změny však nebyly pozorovány jen druhý den po přečtení části knihy, ale také dalších pět dní poté, co studenti knihu dočetli. Vzhledem k tomu, že pak byl již experiment ukončen, není známo, jak dlouho tyto změny mohou ještě přetrvávat. Každopádně se evidentně nejedná jen o okamžitý efekt.
Autoři studie navíc sami poukazují na to, že stejnou knihu, kterou vybrali pro tento výzkum, četli všichni studenti a byla vybrána celkem náhodně. Avšak v případě, že by si studenti vybrali knihu dle svého uvážení, by mohly být výsledky ještě významnější, neboť by čtení bylo pro jednotlivé čtenáře zábavnější a zajímavější.

Čtení podporuje empatické cítění

Jak je to možné? Celkem hezky o tom vypovídá přirovnání s leteckým simulátorem. Pokud se chceme naučit létat, trénujeme na leteckém simulátoru, že? Člověk je tvor společenský a k životu potřebuje sociální dovednosti, aby se dokázal začlenit do společnosti. Existuje takový letecký simulátor pro sociální dovednosti? Jednou z nejdůležitějších schopností, která je společenský život potřebná, je empatie neboli vcítění do druhé člověka. A právě čtení fiktivního románu, kdy se vžíváme a vciťujeme do problémů a strastí hlavních hrdinů je v podstatě takový trénink sociálních dovedností. Tedy v podstatě takový letecký simulátor. Podle vědců z Univerzity v Torontu, byla totiž zjištěna významně vyšší schopnost vcítit se do druhého člověka u čtenářů fiktivních románů než u těch, kteří četli jiný typ knihy.

Měli bychom tedy poděkovat knihám za to, že nám pomáhají rozvíjet nejen naše vědomosti, ale také naši osobnost, schopnost empatie, prodlužují nám život, rozšiřují slovní zásobu, podporují kreativitu a jistě mnoho dalších dovedností, o kterých možná ještě nemáme ani tušení...

ZDROJE:

Ellis, M. (2013). Reading a novel triggers lasting changes in the brain. Dostupné též z: http://www.medicalnewstoday.com/articles/270640.php

Whiteman H. (2016). Reading books could increase lifespan. Dostupné též z: http://www.medicalnewstoday.com/articles/312167.php

Whiteman H. (2016). How fiction might improve empathy. Dostupné též z: http://www.medicalnewstoday.com/articles/311773.php

Líbil se vám tento článek? Podělte se o něj s přáteli.

© 2019 O psychologii.cz. Všechna práva vyhrazena.