Vést smysluplný život neznamená být šťastný a naopak, říká výzkum...

30. dubna 2016 15:16 | Ivana Ryška Vajdová štěstí smysl pozitivní psychologie smysl života existenciální analýza existence existencialismus

Každá sebereflexivní osobnost se dříve, či později musí postavit jisté otázce: jaký smysl má můj život? Proč jsem tady? Jsme tady pro vyšší účel než potěšení nebo uspokojení s našimi každodenními činnostmi, jakkoli hrdinské mohou být? Je smysl života vnitřní povahy, tkví jeho podstata v životních činnostech nebo je smysl někde mimo, v říši, ke které život teprve spěje?

Otázky o smyslu života si pokládá filosofie od svých počátků. Filosofie byla zaplavená odpověďmi na otázky, jak dobře žít; náboženství kázala, jak dosáhnout spásy. Jakkoli málo byly jednotlivé morální systémy koherentní, měly předchozí generace s čím souhlasit nebo proti čemu rebelovat a na základě toho identifikovat svou skupinu a sebe sama.

Časy prošedivělých mudrců jsou pryč a s nimi také suverénní odpovědi na největší otázky života. Co ale zůstalo, je tázání po smysluplném životě, tentokrát ovšem chycené v kognitivním chaosu vytvářeném masmédii, sociálními sítěmi, marketingem a politikou. Nevíme či se cítíme hloupě pokládat jasné, konkrétní otázky po smyslu života, nejsme si jisti, jaká slova užít, na jakém místě hledat a pochybujeme, že vůbec nějaká jasná odpověď existuje.

Také proto se otázka po smyslu života stala předmětem nejen psychologického poradenství, ale také se tohle velice přitažlivé téma stalo předmětem mnoha výzkumů. I my se k nim přidáváme a chtěli bychom Vás poprosit o VYPLNĚNÍ DOTAZNÍKU. Je anonymní a zkoumá, jaké proměnné ve Vašem životě ovlivňují pocit životní smysluplnosti. Nemusíte se bát – jak je pro dnešní dobu typické – neexistuje ani v našem testu dobrá nebo špatná odpověď. Pokud Vás zajímá, jak Češi obecně zakouší smysl života, přispějte prosím svým dílem, výsledky pak publikujeme na tomto webu.

Podobný, velmi zajímavý výzkum se konal na univerzitě ve Stanfordu, publikovaný v Journal of Positive Psychology, který sledoval vztah mezi štěstím a smysluplností. Ačkoli by se na první pohled mohlo zdát, že se jedná o synonyma, výzkum ukázal, že tomu tak není. Výzkumníci dospěli k závěru, že štěstí je spojeno více s přijímáním, zatímco smysluplnost je spojená více s darováním.

Vědci zkoumali přibližně 400 lidí, u nichž se zaměřili na to, zda své životy považují za více šťastné nebo smysluplné, dále zkoumali jejich preference, přesvědčení a hodnoty. Objevili tak pět klíčových bodů odlišujících štěstí od smysluplnosti:

1. Dostat to, co chceš a potřebuješ: uspokojování tužeb se ukázalo jako spolehlivý zdroj štěstí, nemá ale nic společného s pocitem významu. Ukázalo se, že zdraví lidé jsou šťastnější než nemocní ale životy nemocných nepostrádaly smysl.

2. Minulost. Přítomnost. Budoucnost: Štěstí je otázkou přítomnosti, zatímco smysl je o propojení minulosti, přítomnosti a budoucnosti. U lidí, kteří tráví nějaký čas myšlením na svou minulost a budoucnost, se jejich životy stávají smysluplnějšími, ale méně šťastnými. Na druhé straně, když myslí v režimu “tady a teď", je šťastnější.

3. Společenský život: Propojení s ostatními lidmi se ukázalo důležité jak pro smysl, tak pro štěstí. Povaha těchto vztahů se ale liší. Hluboké vztahy nabývají na významu, zatímco například čas strávený uvolněně s přáteli může navýšit štěstí.

4. Stres a výzvy: Vysoce smysluplný život je přirozeně náchylnější k negativním prožitkům, kteréé mohou směřovat k pocitu neštěstí. Výchova dětí je radostná, ale vede také k vyššímu stresu. Naproti tomu minimum stresu dělá lidi šťastnějšími.

5. Osobní identita: Je-li štěstí o tom dělat, co člověk chce, smysluplnost je o sebevyjádření a definování sebe samého. Život ve smyslu je hlouběji vázán na vnitřní diferenciaci a účel v širším kontextu života i společenství.

Člověk může zažívat smysl života a být nešťastný. V současném světě se o mnoho více klade důraz na to, jak “být šťastný". Ale ukazuje se, že vysoce smysluplná práce, jako zdravotní sestry, učitelé či aktivisté, nejsou vždy naplněny štěstím.

Problematický, ale smysluplný život obsahuje mnoho závazků a může být charakterizován stresem, bojem a výzvami, které jsou v širším kontextu napojeny na hodnoty a cíle s pozitivním dopadem na společnost. Štěstí je zase více charakterizováno do sebe orientovaným životem, ve kterém jsou naplněny touhy a potřeby. Další souvislosti životní smysluplnosti se pokoušíme vypátrat v tomto testu. Na závěr Vás opět zveme k jeho vyplnění.

ZDROJE:

Baumeister, Roy F., Vohs, Kathleen D., Aaker, Jennifer L., Garbinsky, Emily N., Some Key Differences between a Happy Life and a Meaningful Life. Journal of Positive Psychology, 2013, 8(6), 505-516 2013. DOI: 10.1080/17439760.2013.830764.

Líbil se vám tento článek? Podělte se o něj s přáteli.

© 2019 O psychologii.cz. Všechna práva vyhrazena.