Co skrývají naše sny?

21. května 2014 07:00 | Andrej Hřešan podvědomí sny Freud

Freeimages.com foto by ba1969

„Člověk, který snil, přesto ví, co jeho sen znamená, ale neví, že to ví, a proto si myslí, že to neví.“ Tento známý citát S. Freuda krásně shrnuje, jak podle něj sny fungují. Působí však trochu zmateně. Ukazuje tím, jak složitý takový výklad je.

Sny svou tajuplností a záhadností přitahují pozornost lidí již od pradávna. Hrají důležitou roli v různých básních a příbězích, kde lidem ukazují cestu, varují je apod. Problém však představuje snová symbolika. Jak ji správně pochopit a zprávu snu rozpoznat? Touto otázkou se zabývalo mnoho lidí. Položil si ji také Sigmund Freud, který je v dějinách výkladu snů významný především tím, že se zasloužil o jeho vědecké zkoumání.

Freudovo pojetí

Freud se domníval, že ať je sen jakkoliv nesmyslný, vždy má smysl a tohoto smyslu je třeba se dopátrat. Proč si námi ale mozek hraje a obsah snů je pro nás tak těžce pochopitelný? I toto má svůj důvod.

Začněme u dětských snů. Dětské sny jsou jednodušší, zřetelnější a jejich výklad není tolik složitý. Většinou se jedná o nějaké nesplněné přání. Například při hře s druhými dětmi se Pepíkovi moc líbí Honzíkův nový balón, přál by si mít taky takový. Freud považuje sen za strážce spánku. Pepíkovo nesplněné přání v něm může vyvolávat lítost či tužbu a narušit tak poklidný chod spánku. V noci se mu pak tedy zdá, že stejný balon dostal od maminky k narozeninám a může si s ním hrát. Přání „chci mít balon" se ve snu změní na „mám balon". Nedostatek je pro danou chvíli redukován a člověk může klidně a nerušeně spát.

Problém nastává ve chvíli, když si naše přání z nějakého důvodu nechceme připustit nebo se za něj stydíme. Například líbí se nám přítel kamarádky. Jak uchránit spánek teď? Splní-li se nám naše přání ve snu a přítel kamarádky bude našim přítelem, naruší drahocenný spánek stud. Sami na sebe se pak zlobíme za naše divné přání. Toto přání je tedy procesem zvaným snová práce zamaskováno, aby sice bylo splněno, ale vědomí tím nebylo rušeno. Jak tento proces probíhá? Snová práce vytvoří jakousi cenzuru. Ta může mít několik podob:

  • Sdružování, zhušťování: při sdružování neboli zhušťování jsou některé informace vypuštěny a spojeny s jinými. Jako byste například vzali dvě věty, z každé z nich vymazaly třeba tři slova a pak tyto věty spojili v jednu. Vznikla by věta dokonale matoucí a nesmyslná. Ve snu jsou pak krásným příkladem tzv. „mischpersonen". Jsou to osoby, které mohou vypadat jako náš otec, ale chovat se jako náš přítel. Ve snu pak vzniká pocit, že tato osoba je obojími lidmi najednou.
  • Přesunutí: přesunutím nahradíme nepřípustný obsah něčím jiným, zdánlivě nesouvisejícím. Například protiklady mohou být nahrazeny věcmi stejnými či podobnými nebo pozornost snu může být přesunuta na něco nedůležitého.

Freud je dobře známý zaměřením své teorie na sexuální tématiku. Ani výklad snů není výjimkou. V jeho interpretaci snové symboliky se často objevují pojmy lidského těla, nahoty, studu či také rodiče nebo sourozenci. Například dům symbolizuje lidské tělo. Pokud je hladký, jde o muže. Pokud má různé výklenky či balkony po kterých se dá šplhat, jde o ženu. Šplhání či lezení pak symbolizuje sexuální akt. Rodiče bývají znázorněni např. jako král s královnou. Sourozenci pak jako malé zvířátka, trpaslíci apod. Symboly mužského pohlaví jsou různé předměty jako např. tyče, stromy, zbraně, meče nebo taky vznášející se předměty jako balony, letadla, vzducholodě či předměty ze kterých vytéká voda jako vodotrysky, vodovody nebo nádoby na polívání. Symboly ženského pohlaví jsou pak různé šachty, jámy, příkopy, láhve, truhly, tašky či kufry, brány, dveře, svatyně nebo kostel. Sexuální akt mohou symbolizovat různé rytmické pohyby či hry i činnosti jako například hra na klavír, ruční práce, tancování, lezení po žebříku či schodech nebo taky ohrožení zbraní.

Jungovo pojetí

Kromě Freuda přispěl problematice výkladu snů také Carl Gustav Jung. Jeho pojetí je však mnohem komplexnější. Podle něj se ve snech objevují podobné motivy jako v bajkách, pohádkách či mýtech a pověstech. Stejně jako Freud tvrdí, že se ve snech projevují nevědomé obsahy. Rozdíl mezi nimi je hlavně v jejich přístupu výkladu snů. Jung ten Freudův pojmenoval jako analytický. Sen je redukován na zážitky, přání či snahy. Jungův konstruktivní způsob ve snu naopak hledá doplnění, které by mohlo být užitečné pro vědomí v jeho životní situaci. Ve snech se tedy projevují jen ty nevědomé obsahy, které v danou chvíli souvisí s naším vědomím a jsou pro nás nějak důležité. Sny tedy nelze vykládat samostatně bez informací o aktuálním stavu vědomí. Výkladem snů tento stav doplníme o skryté informace. Vzhledem k tomu, že každý člověk prožil něco jiného a různé symboly má spojeny s různými věcmi, je výklad těchto snových symbolů individuální a pokaždé může znamenat něco jiného. Sny nám ukazují možnost řešení naší aktuální životní situace.

Význam symbolů pro daného člověka se zjišťuje pomocí metody volných asociací. Ptáme se na pocity ve snu i po probuzení a na všechno co člověka ke snu napadne. Důležité jsou i ty věci, které se na první pohled zdají nedůležité nebo že se snem vůbec nesouvisejí. Pokud máte potíže si sny zapamatovat, je dobré vést si snový deník. Vedle postele si nachystejte zápisník a tužku. Jakmile se ze snu vzbudíte, okamžitě si jej zapište. Klidně zpřeházeně a bez jakýchkoliv stylistických úprav. Časem si možná všimnete, že se některá témata opakují. Takovýto domácí výklad však berte s rezervou. Chcete-li sen analyzovat podrobněji a přesněji, nebojte se navštívit psychologa. S výkladem vám pomůže a lépe vás nasměruje při cestě poznání vašeho nevědomí.

ZDROJE:

Borossa, J., Emanuel, R., Mollon, P., Music, G., & Segal, J. (2002). Témata psychoanalýzy I. Praha: Portál

Černoušek, M. (1988). Sen a snění. Praha: Horizont

Pardel, T. (1995). Psychoanalýza včera a dnes. Pezinok: Formát

Líbil se vám tento článek? Podělte se o něj s přáteli.

© 2019 O psychologii.cz. Všechna práva vyhrazena.