Pes nebo kočka? Antrozoologie v praxi...

7. dubna 2016 19:39 | Klára Kučerová

Lidi můžeme podle této vědní disciplíny rozdělit na dva druhy. Na ty, kteří mají rádi psy, a na ty, kterým jsou bližší kočky. K jaké skupině patříte vy?

Řeč je o poměrně mladém oboru animal studies, nebo-li antrozoologii. Jde o relativně nový, ale dynamicky se rozvíjející obore v rámci společenských věd, který se zabývá různorodými vztahy mezi lidmi a ostatními zvířaty. Zájemci jej mohou studovat například na katedře sociologie filosofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze u PhDr. Terezy Vandrovcové.
Pejskaři prý bývají vstřícnější, družní a aktivnější a velmi rádi dodržují pravidla. Milovníci koček zase vynikají svou citlivostí, samostatností, kreativitou, nezávislostí a patří mezi introverty. Podle některých průzkumů mají dokonce „kočičí“ lidé o něco vyšší IQ než psí chovatelé. Tyto výsledky jsou sice více než zajímavé, nicméně ve svém důsledku mohou oba tábory nadobro rozdělit a vyvolat tak nesčetné množství konfliktů. Tereza Vandrovcová ovšem konstatuje, že při jiných výzkumech těchto osobnostní typů bylo naopak zjištěno, že jsou si povahou i způsobem myšlení naopak velmi podobní, ač společností koluje několik mýtů o jejich rozdílnosti.

Historie psích a kočičích společníků

V našich českých domácnostech žije téměř milion psů a stejný počet koček. Oba druhy jsou tedy evidentně ve stejné míře nejlepším přítelem člověka. Oblíbenost psa lze historicky vysvětlit tak, že byl dříve chován hlavně za účelem lovu. České země tak hrdě patřili k hlavním loveckým revírem. Jejich chov se pak rozšířil i mezi městské obyvatelstvo. Za první republiky doprovod psa dokonce patříval k tamnímu bontonu. Psi jsou také velmi oblíbenými postavami českých knížek a večerníčků, ať už je to Čapkova Dášenka či Maxipes Fík.
Kočky se k nám dostaly hlavně jako pomocnice lidí v boji proti hlodavcům. Cesta k soužití koček s lidmi ovšem nebyla snadná. Byla potřísněna velkou stigmatizací a veřejným upalováním, nejen v rámci čarodějnických procesů. Díky přítulnosti a čistotnosti si však kočky brzy vybudovaly své místo v lidských srdcích a staly se druhým nejoblíbenějším domácím mazlíčkem. Lidé si je pořizují hlavně díky vzájemné emocionální výměně a možnosti dávat i dostávat lásku.

Zvíře jako terapie

Určitě nelze pochybovat o tom, že psi dokáží člověku zlepšit náladu. Proto je v mnoha českých nemocnicích využívaná takzvaná canisterapie, která nemocným lidem zprostředkuje kontakt se psem. Podobně jsou v menší míře využívány i kočky. Například v brněnské dětské nemocnici. Psi a kočky nám přináší trošku odlišnou formu vztahu, a proto lze vybrat danému pacientovi zvíře, které bude to pravé. Například pro člověka s depresí bude lepší upřímná radost ze života a očividná láska, kterou projevuje pes, zatímco jedinci se stresovou poruchou bude příjemnější klidná povaha a uklidňující kočičí předení. Samozřejmě vždy také záleží na daném plemenu a povaze konkrétního zvířete.
Vybíráme si domácí mazlíčky podle naší povahy nebo dokáže zvíře změnit tu naši? Protože dochází k již zmíněné emocionální výměně, změnit náladu nám zvíře s velkou jistotou může. Například dítě, které je bojácné v kolektivu si díky domácímu mazlíčkovi může získat sebevědomí, opuštěný člověk přestane trpět osamělostí a workoholik se snáze naučí relaxovat.

ZDROJE:

ŘÍČAN, P. (2010). Psychologie osobnosti. Praha: Grada

VANDROVCOVÁ, T. (2011). Zvíře jako pokusný objekt: sociologická reflexe. Sociální psychologie. Triton.

http://www.Humanimal.cz

Líbil se vám tento článek? Podělte se o něj s přáteli.

© 2019 O psychologii.cz. Všechna práva vyhrazena.