Těhotenství a léky

4. února 2016 19:31 | MUDr. Helena Kučerová kojení těhotenství psychofarmakologie

V těhotenství je nejlepší, když žena žádné léky nebere, pokud je to možné. Ale jsou situace, kdy žena otěhotní v době, kdy léky již užívá, nebo je třeba léky podat akutně. Hrozí pak dítěti nějaké nebezpečí?

V medicíně se občas vyskytují situace, které vyžadují rozhodování podle přísloví: Ze dvou zel zvol to menší. Jedním z nich je ta, kdy u těhotné ženy rozhodujeme o tom, zda musí či nemusí brát léky. Teratogenní vlastnosti léků, tedy jejich jedovatost pro embryo či plod, byly zkoumány sice značným množstvím studií, ale přesto se často nedošlo k jednoznačným závěrům. Některé léky se projevily jako málo nebezpečné, jiné jako velmi nebezpečné, ale bez rizika není žádný. Hovořím zde o lécích, které indikujeme my psychiatři.

Pokud žena nějaká psychofarmaka užívá a plánuje těhotenství, doporučujeme počkat, až psychické potíže buď zcela odezní, nebo se dobře kompenzují, poté léky vysadit a teprve pak otěhotnět. Složitější situace nastane, když žena otěhotní nečekaně a její organismus v sobě již jistou hladinu léků má. Inu co se stalo, stalo se, je tu problém, nutno jej řešit. Tato situace není zrovna šťastná, poněvadž nejzranitelnější je právě to nejranější stádium vývoje dítěte, tedy oplodněné vajíčko (zygota) a jeho další vývojové stupně. Ale s tím už nelze nic dělat. Zde je jen nutno nastávající matku informovat, že dítě bylo počato pod hladinou určitého léku nebo léků a že tu jistá rizika mohou být. Záleží samozřejmě na dávce příslušných farmak. V dalším postupu je pak možno využít poradenství genetických laboratoří. Pro psychiatra však nastává těžký úkol, a to rozhodnout, zda je možno léky vysadit a jak rychle je vysadit, aby hladina léků v krvi matky sice co nejrychleji klesla, ale abychom zároveň významně nezhoršili její zdravotní stav. Zde samozřejmě záleží na její diagnóze. Poměrně snadné je to u žen s psychickými potížemi lehčího rázu, např. u neuróz. V tomto případě bývají dávky léků relativně nízké a s jejich vysazením není takový problém.

Složitější situace nastane, pokud se jedná o vážně nemocnou ženu, např. schizofreničku. Zde je odpovědnost lékaře značná a rozhodování velmi obtížné. Pacienti se schizofrenií mívají dávky léků vysoké a jejich náhlé vysazení může vést k propuknutí choroby, což by pro vyvíjející se dítě bylo rovněž nebezpečné. Současně by to bylo rizikové i pro matku. Zde je tedy třeba velmi opatrného postupu, co a jak a kdy snižovat či vysadit.

Může nastat i taková situace, kdy žena onemocní psychickou poruchou v průběhu těhotenství a kdy je třeba rozhodnout, zda podat léky, jaké léky, v jaké dávce, nebo zda by nebylo pro matku i dítě lepší a šetrnější odeslat ji k hospitalizaci do psychiatrického lůžkového zařízení, kde je pod neustálým dohledem a možností akutní pomoci při náhlém zhoršení stavu. Pokud ovšem psychický stav ženy není tak těžký, že by ohrožovala sebe nebo své okolí, musí s hospitalizací souhlasit. Takové rozhodnutí je pak obtížné nejen pro lékaře, ale i pro matku samotnou, zejména když je psychicky indisponována. Zde samozřejmě pomohou i rodinní příslušníci, kteří těhotnou ženu podpoří a ohlídají. Těhotenství tedy nemusí být jen radostným očekáváním narození potomka, ale může, bohužel, představovat řadu rizik, a to nejen z oblasti gynekologické a dalších somatických oborů, ale i z oblasti psychiatrické a psychologické.

Pokud pacientka přece jen nějaké léky užívat musí až do porodu a po něm, je třeba myslet na kojení dítěte. Léky matky se dostávají do mléka, takže je třeba laktaci ukončit.

Těhotenství je obvykle velmi žádoucí stav ženy, jen je třeba k němu přistupovat s jistou dávkou odpovědnosti jak vůči ženě samotné, tak vůči očekávanému dítěti. To platí pro oba partnery, pro ženu i pro muže. Život je však často komplikovaný a nečekaná těhotenství nejsou vzácností. Řešení se najde a pak je třeba vždy volit ze dvou zel to menší. Jen je někdy těžké určit, které to je.

MUDr. Helena Kučerová, HonDG

Líbil se vám tento článek? Podělte se o něj s přáteli.

Petr Hroch / 6. února 2016 11:28

Těhotenství / Téma těhotenství je velice zajímavé samo o sobě, navíc tento web čtou hodně i mladé maminky z mého okolí, které si tento web velice chválí. A proto je dobré, že se zde něco pro maminky nastávající nebo s malými dětmi objeví. Navíc článek je napsaný tak, aby pěkně obsáhl v obecné rovině celé téma "těhotenství a léky" .

© 2019 O psychologii.cz. Všechna práva vyhrazena.