„Při zapnuté televizi se mi lépe usíná“ - opravdu?

14. ledna 2016 20:17 | PhDr. Lucie Kvasničková spánek porucha spánku obezita melatonin televize tablet

Většina z nás si ale s sebou do postele bere ještě něco navíc – alespoň to potvrzují nové výzkumy na toto téma. Technologie jako telefony, tablety, počítače, televize atd. nás obklopují v průběhu celého dne, a není výjimkou, že si tyto přístroje pomalu zabydlujeme i ve svých ložnicích, které by primárně měly přinášet klid, ticho a odpočinek. Pravděpodobně tušíme, že to pro naše zdraví a náš spánek vhodné není, jsou však lidé, kteří mohou naopak tvrdit, že „když je puštěná televize, lépe se jim usíná“ nebo „musím ještě zkontrolovat emaily, než si půjdu lehnout“. Opravdu jsou tyto činnosti před spaním tak důležité, že pro ně obětujeme i kvalitu vlastního spánku? A jak vlastně využíváním těchto přístrojů ovlivňujeme náš spánek?

"Jestli chceš klidně spát, vezmi si s sebou do postele čisté svědomí."
Walter Benjamin

Nedávná studie zkoumala kvalitu spánku studentů v závislosti na využívání různých forem technologii hodinu před ulehnutím ke spánku. Výzkum ukázal významný vztah, mezi používáním elektronických přístrojů a horší kvalitou spánku, což souhlasilo s výsledky dalších studií, které zjistily, že děti, které mají k dispozici ve svém pokojíku tablet, spí průměrné o jednu hodinu méně oproti ostatním dětem. To stejné platí i pro televizi. Další bádání se zaměřilo nejen na využívání těchto přístrojů, ale pouze na samotné zanechání zapnutých přístrojů v místnosti. A výsledky opět nevyznívají pozitivně. Rodiče dětí, které nechávají přes noc zapnuté dva a více přístrojů v ložnici, totiž popisují spánek svých dětí jako méně kvalitní (Gillihan, 2015).

Z biologického hlediska je problém především v produkci melatoninu. Melatonin je často nazýván jako „hormon spánku“, neboť se jeho hladina k večeru a s přibývající tmou zvedá a přes den opět klesá. Stále ještě ale není objasněno, jak konkrétně ovlivňuje tento hormon spánek a jeho kvalitu. Jeho nedostatek pro spánek ale určitě dobrý není. A tady se dostáváme k jádru problému. Světlo, které vydávají elektronické přístroje, jako jsou tablety, mobily, televize apod. totiž brání hladině melatoninu v přirozeném stoupání k večeru a tím pádem narušuje náš spánkový režim. Tím, že tyto přístroje sledujeme těsně před spaním, si tedy sami sobě způsobujeme problémy – ať již obtíže s usínáním či horší kvalitu spánku a tím pádem málo odpočinku. Některé studie naznačují, že dokonce i pouhé zkontrolování času na mobilním telefonu, může tuto hladinu melatoninu narušovat (Breus, 2015).

Dalším často spojovaným problémem s využíváním těchto technologii (a to nejen před spaním) je problém s obezitou. Studie zabývající se tímto tématem porovnávaly využívání elektronických přístrojů a body mass index u dětí. Výsledky jsou ovšem nejednoznačné. Některé studie naznačují možný vztah, mezi častým používáním tabletů, počítačů apod. a následnou horší kvalitou spánku, která dle výzkumníků vede právě k obezitě (Arora et al., 2013). Jiná studie, která se zabývala přítomností televize v dětském pokoji a spojitosti s BMI indexem tento vztah neprokázala (Calamaro et al., 2012). Z logiky věci ale lze usoudit, že čím déle tráví děti svůj čas na těchto přístrojí, tím méně se hýbou a mají čas na jiné aktivity. Vztah mezi těmito dvěma proměnnými tedy pravděpodobně existovat bude.

Otázkou ovšem je, zda na celý problém není nahlíženo ze špatné strany. Vžijme se na chvíli do role člověka, který má obtíže se spánkem, večer nemůže usnout, v noci se často budí a ráno vstává neodpočnutý. Představme si, že večer ležíte v posteli a dlouhé hodiny koukáte do stropu a všemožnými způsoby se snažíte usnout (mnozí z nás mohou mít vlastní zkušenosti a nemusí si podobné záležitosti ani představovat). Není snad nasnadě sáhnout po telefonu či tabletu, který leží poblíž a alespoň trávit svůj čas užitečněji než bezmocným ležením v posteli? Otázkou pak zůstává, zda se při výzkumech prováděným na toto téma nezaměňuje příčina a následek. Zda je to tak, že lidé, kteří špatně spí, častěji používají elektroniku před spaním nebo naopak používání elektroniky před spaním způsobuje horší spánkovou kvalitu…

ZDROJE:

Arora T. et al. (2013). Exploring the komplex pathwasy among specific type sof technology, self-reported sleep durativ and body mass index in UK adolescents. Dostupné též z: http://www.nature.com/ijo/journal/v37/n9/abs/ijo2012209a.html

Breus M.J. (2015). New details about how melatonin triggers sleep.  Dostupné též z: https://www.psychologytoday.com/blog/sleep-newzzz/201510/new-details-about-how-melatonin-triggers-sleep

Calamaro C.J., Yang K., Ratcliffe S. and Chasens E.R. (2012). Wired at a young age: the ffect of caffeine and technology on sleep durativ and body mass index in school-aged children. Dostupné též z: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22726712

Gillihan S. J. (2015). Good sleep is low tech. Dostupné též z: https://www.psychologytoday.com/blog/think-act-be/201512/good-sleep-is-low-tech


Líbil se vám tento článek? Podělte se o něj s přáteli.

© 2019 O psychologii.cz. Všechna práva vyhrazena.