Snižování stresu u pacientů nemocných rakovinou

2. srpna 2015 20:50 | PhDr. Lucie Kvasničková stres relaxace rakovina chemoterapie ozařování onkologie

https://cz.dollarphotoclub.com

Pacienti s onkologickým onemocněním jsou specifická skupina, na jejíž problémy se zaměřilo již mnoho studií. Specifickou skupinu z nich dělá již jen samotná podstata léčby a to, co musí při cestě za uzdravením podstoupit. Psychicky náročné je již jen být poprvé informován o této nemoci. Neméně náročné jsou pak různá vyšetření, nejistota, samotná léčba ozařováním, chemoterapií apod. A na to všechno samozřejmě vznikají u pacienta psychické reakce, jako jsou úzkost, strach, stres, frustrace, pocit osamění, deprese, pocit ztráty kontroly apod. Nyní bych se ráda věnovala tomu, jaké mají pacienti možnosti zvládání či dokonce předcházení stresu. Což se týká zároveň i zvyšování kvality jejich života během a po onemocnění.

Snižování úzkosti hudbou

Součástí života onkologicky nemocných pacientů je léčba a jednou z nejčastějších je ozařování. Jak snížit úzkost před tímto ač neinvazivním, přesto často stresujícím lékařským zákrokem se zabývala studie Lee-Chen Chen et al. (2012). Pacienti byli rozděleni na dvě skupiny a před ozařováním posazeni do čekárny. Jedna skupina měla před zákrokem 15 minut poslouchat relaxační hudbu, kterou si sama zvolí a druhá skupina měla 15 minut pouze odpočívat v čekárně. Pomocí dotazníku byla měřena úzkost po příchodu do čekárny a po odchodu z čekárny. Zároveň také byly měřeny další proměnné jako krevní tlak, tep, rychlost dechu apod. Z výzkumu vyplynulo, že poslechem hudby se snižuje míra úzkosti (jak aktuální, tak generalizovaná) a zároveň i krevní tlak, tep, i dechová frekvence.. Podobné výsledky jako tato studie mají i jiné jako například Clark et al. (2006) kde testovali pacienty před léčbou, během léčby i po léčbě a vyšlo jim, že pacienti, kteří poslouchali hudbu, měli nižší mírů úzkosti i stresu.

Relaxace

Dalším velmi častým způsobem jakým mohou pacienti snižovat stres a zvyšovat tak kvalitu svého života v období během léčby je metodou relaxace, která může být vedena bud školenými psychology nebo samotnými pacienty. Mezi nejčastější druhy relaxace patří Schultzův autogenní trénink, Jacobsonova progresivní relaxace a některé prvky jógy. Zároveň mohou být zapojeny i vizualizační prvky – to záleží na pacientovo dovednostech a preferencích. Relaxace jako taková snižuje pocity napětí, uklidňuje, pomáhá tišit bolest a mírnit některé symptomy (Cieslak, 2012).
Potvrdit účinky relaxace se pokusili v zahraniční studii, kde použili metodu Progresivní svalové relaxace. 60 onkologicky nemocných pacientů, kterým byla indikována chemoterapie, byli rozděleni do dvou skupin. Jedna skupina pacientů se naučila progresivní svalové relaxaci tak, aby jí byli sami schopni provozovat (v nemocnici a poté i doma) dvakrát až třikrát denně. Účinky relaxace na úzkost a depresi byly měřeny dotazníkem, který pacienti vyplnili před výzkumem, po jednom a po třech měsících. Výsledkem bylo, že Progresivní svalová relaxace snižuje jak deprese, tak úzkost u onkologicky nemocných pacientů (Herizchi et al., 2012).

Cvičením k redukci stresu

V další studii se snažili prokázat pozitivní vliv cvičení na úzkost a deprese u onkologicky nemocných pacientů. Celkově se studie zúčastnilo 209 participantů, kteří byli rozděleni do dvou skupin. Během chemoterapie jedna ze skupin absolvovala šesti-týdenní trénink obsahující různá cvičení, relaxace, masáže pod vedením zkušeným fyzioterapeutů a zdravotních sester. Z výsledků vyplynulo, že cvičení sice nemá vliv na úzkost, za to snižuje deprese. Tato studie byla první v této oblasti zkoumající vliv cvičení na úzkost a depresi u onkologických pacientů - sami výzkumníci navrhují další bádání v této oblasti (Midtgaard et al., 2011).
Mnoho onkologicky nemocných pacientů trpí různými psychologický či psychiatrickými potížemi, které mohou zhoršovat kvalitu jejich života a přitom na ně existuje již teď mnoho metod, jak jim předejít či jak je zmírnit. Není nutné na všechny potíže předepisovat léky, pokud existuje jiné řešení, které neublíží, pomůže a ještě navíc přinese něco nového, lepšího do života.

ZDROJE:

Cie´slak, K. (2013). Professional psychological support and psychotherapy methods for oncology patients. Basic concepts and issues. Reports of practical oncology and radiotherapy, 1 8, 121–126. [Dostupné též z databáze EBSCO, cit. 2013-10-07].

Clark, M. E., Isaacks-Downton, G., Wells, N. F., Redlin-Frazier, S., Eck, C., Hepworth, J. T., & Chakravarthy, B. (2006). Use of preferred music to reduce emotional distress and symptom activity during radiation therapy. Journal of music therapy, 43(3) 247-265. [Dostupné též z databáze EBSCO, cit. 2013-10-07].

Herizchi, S., Asvadi, I., Piri, I., Golchin, M., Shabanlui, R. & Sanaat, Z. (2012). Efficacy of Progressive Muscle Relaxation Training on Anxiety, Depression and Quality of Life in Cancer Patients Undergoing Chemotherapy at Tabriz Hematology and Oncology Research Center. Middle East Journal of Cancer. 3 (1), 9-13. . [Dostupné též z databáze EBSCO, cit. 2013-10-07].

Lee-Chen Chen, Tze-Fang Wang , Yi-Nuo Shih, & Le- Jung Wu (2013). Fifteen-minute music intervention reduces pre-radiotherapy anxiety in oncology patients. European Journal of Oncology Nursing, 17, 436-441.

Midtgaard, J., Stage, M., M ø ller, T., Andersen, Ch., Quist, M., Rø rth, M., Herrstedt, J., Vistisen, K., Christiansen, B. & Adamsen, L. (2011). Exercise may reduce depression but not anxiety in self-referred cancer patients undergoing chemotherapy. Post-hoc analysis of data from the ‘ Body & Cancer ’ trial. Acta Oncologica.50: 660–669. [Dostupné též z databáze EBSCO, cit. 2013-10-07].

Líbil se vám tento článek? Podělte se o něj s přáteli.

© 2019 O psychologii.cz. Všechna práva vyhrazena.