Schizofrenie není rozdvojená osobnost

17. května 2014 19:00 | Jaroslav Pustina psychóza schizofrenie paranoia blud

Freeimages.com foto by jfg

Bludný svět, bizarní halucinace a ztráta kontaktu s realitou. Takový je život člověka se schizofrenií. Čím déle zůstává v tomto neskutečném světě, tím spíše se z něj už nevrátí. Jak mu lze pomoci?

Pod pojmem schizofrenie si nejspíše většina laické veřejnosti představí rozštěpenou mysl. Tento omyl plyne z etymologie tohoto názvu, kde schizma znamená rozštěp a phrené označuje duši. Tato definice ale spíše odpovídá tzv. disociativní poruše osobnosti, která je daleko vzácnější než schizofrenie, a v našem běžném životě se s ní setkáme snad jen v románech či na filmovém plátně.

Bludné neskutečno

Schizofrenie je tedy závažné duševní onemocnění, které mívá mnoho příčin a ještě větší škálu následků. Za základní příznaky schizofrenie se považují bludy a kvalitativní poruchy vnímání (halucinace), nejčastěji pak halucinace vizuální či sluchové, které dále potvrzují a posilují blud. Nemocný si tak může například myslet, že je ovládán z vesmíru, že ho sledují tajné služby nebo že je reinkarnací Ježíše.

Bludy, poruchy myšlení a halucinace jdou v těchto případech ruku v ruce a vzájemně se podporují, což vede k postupnému duševnímu úpadku a rozpadu zdravého jádra osobnosti. Pokud je tedy nemocný přesvědčen o tom, že ho ovládají hlasy z vesmíru, můžeme mu věřit, že tyto hlasy skutečně slyší. Dále se u pacientů trpících schizofrenií mohou a nemusí projevovat i tzv. negativní symptomy, které nabývají často rázu celkové skleslosti, apatie a emoční oploštělosti.

Prognóza a léčba

Prognóza schizofrenie je velmi individuální a závisí na mnoha faktorech. První ataka nastává typicky ve věku mladší dospělosti a může být i atakou poslední. Obecně platí, že čím bizarnější jsou projevy onemocnění a čím rychleji nastoupí, tím dříve se pacient dostane do péče psychiatrie a má tak větší šanci na uzdravení. Toto onemocnění se léčí tzv. antipsychotiky (dodnes lze v odborné literatuře nalézt starší název těchto léků -- neuroleptika), která mění komplexní chemii mozku a ovlivňují myšlení. Po odeznění akutních příznaků může být pacient propuštěn do ambulantní léčby. Je ovšem nutné, aby dodržoval poměrně přísný režim. Zaléčený schizofrenik by měl dostatečně spát, musí brát léky, nesmí pracovat ve směnném provozu nebo na pozicích, kde by se mohl dostat do velkého stresu, a v žádném případě nesmí užívat drogy a alkohol. Pokud je pacient po několik let od první ataky stabilizován, dá se říci, že se tento zhoubný proces duševního úpadku zastavil.

Mnoho podob nemoci

Schizofrenie je velmi závažná nemoc, která člověka může pomalu dovést až do plného invalidního důchodu nebo ještě hůře odsoudit k celoživotnímu pobytu na lůžkovém oddělení některé z psychiatrických klinik. Schizofrenie na druhou stranu může mít mnoho podob a někteří lidé s tímto onemocněním mohou vést celkem normální život, pokud dodržují lékařem nastavený režim a berou pravidelně léky. Mnozí jiní takové štěstí nemají.

To ale neznamená, že tento boj nelze vyhrát. Inspirací nám může být příběh matematika Johna Forbese Nashe, nositele Nobelovy ceny za ekonomii, který trpěl paranoidní schizofrenií a nakonec nad ní zvítězil. Pokroky v medicíně dávají větší naději na uzdravení a také psychoterapeutická intervence může pomoci rozkrýt podstatu onemocnění a pomoci člověku trpícímu touto nemocí fungovat ve společnosti. Nejdůležitější je ale pro nemocného schizofrenií dobré sociální prostředí, které ho přijme a dokáže se vyrovnat s jeho nemocí.

ZDROJE:

Backhaus, J., & Riemann, D. (2003). Poruchy spánku pokroky v psychoterapii. Trencín: Vydavat.

F. Jarolímek, M. (1996). O lidech, kteří onemocněli schizofrenií. Praha: Pallata.

Laing, R. D. (2000). Rozdělené Self: existenciální studie o duševním zdraví a nemoci (Vyd. 1.). Praha: Psychoanalytické nakladatelství - J. Kocourek.

Libiger, J. (1991). Schizofrenie (1. vyd.). Praha: Psychiatrické centrum Praha.

Malá, E. (2005). Schizofrenie v dětství a adolescenci (Vyd. 1.).Praha: Grada.

Raboch, J., Pavlovský, P., & kolektiv. (2012). Psychiatrie (Vyd. 1.). Praha: Karolinum. Schizofrenie. (2012, October 25).

In Wikipedie. Retrieved from http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Schizofrenie&oldid=9202607

Syřišťová, E. (1977). Imaginární svět (2. vyd.). Praha: Mladá fronta.

Líbil se vám tento článek? Podělte se o něj s přáteli.

© 2019 O psychologii.cz. Všechna práva vyhrazena.