Co je tzv. "organická halucinóza"?

11. května 2015 22:13 | Jaroslav Pustina schizofrenie blud halucinace mozek epilepsie Huntigtonova choroba

https://cz.dollarphotoclub.com

Slyšet hlasy a vidět neznámé lidi nemusí nutně jen lidé trpící psychotickým onemocněním. Tyto zážitky mohou mít i lidé s různě poškozeným mozkem. Mluvíme zde o organické halucinóze.

Organická halucinóza se řadí mezi tzv. organické psychické poruchy. U této skupiny poruch je prokázáno nebo se předpokládá, že byly způsobeny organickou poruchou, přičemž se podobají poruchám neorganickým. Organická halucinóza tedy znamená, že nemocný halucinuje na podkladě nějakého poškození mozku.

Halucinace

Halucinace bývají nejčastěji sluchové, zrakové či komplexní (zahrnující více smyslů), přičemž mohou mít krátkodobý i dlouhodobý průběh v závislosti na umístění a závažnosti poškození mozku. Občas může jít jen o tzv. pseudohalucinace, které se od pravých halucinací liší v tom, že na ně má pacient náhled (uvědomuje si, že hlasy, které slyší, nejsou reálné).

Tyto halucinace mohou být doprovázeny i bludy, které ale nedosahují propracovanosti bludů schizofrenních. Člověk trpící organickou halucinózou bude ve svých bludných představách vágní a nepřesný. Pacient se schizofrenií dokáže vytvořit velmi komplexní systém myšlenek a úvah točících se kolem jeho halucinací. Jeden takový pacient, vysokoškolsky vzdělaný lingvista, tak například vymyslel zcela alternativní planetu s vlastním politickým systémem, historií a více než tuctem dokonale propracovaných jazyků. S takto složitou bludnou strukturou se u člověka trpícího organickou halucinózou nesetkáme. Zde jde například o vágní postavy, které se pohybují po bytě nemocného a kradou mu věci.

Příčiny a léčba

Příčinou organické halucinózy mohou být nádory, mozkové léze, Huntigtonova choroba (vzácné neurodegenerativní onemocnění), neurosyfilis, epilepsie, toxické vlivy a oboustranná slepota či hluchota. Tato porucha není spojena s demencí ani s deliriem a pacient má jasné vědomí. Léčba pak spočívá v podávání atypických antipsychotik a především v léčbě prvotního onemocnění, které tyto halucinace vyvolalo. Nejde tedy o pravé duševní onemocnění. Po odstranění organické příčiny (pokud tedy odstranit jde) tyto halucinace vymizí.

ZDROJE:

Halucinóza, organická. (n.d.). Získáno listopad 15, 2012, z http://lekarske.slovniky.cz/pojem/halucinoza-organicka
Höschl, C., Libiger, J., & Švestka, J. (2004). Psychiatrie. Praha: Tigis.
Syřišťová, E. (1977). Imaginární svět (2. vyd.). Praha: Mladá fronta.

Líbil se vám tento článek? Podělte se o něj s přáteli.

© 2019 O psychologii.cz. Všechna práva vyhrazena.