Počítačovými hrami k lepšímu fungování mozku

27. dubna 2015 22:28 | Adéla Plechatá neuropsychologie neurorehabilitace kognitivní funkce

https://cz.dollarphotoclub.com

Počítačové technologie jsou součástí našich životů již několik desítek let. Společně s neustálým rozvojem zdravotnictví je přirozené, že existuje snaha využít moderní technologie rovněž k rehabilitaci mozku. Je to však efektivní? Lze dovednosti, které trénujeme u počítače vůbec použít v reálném světě? Tyto otázky a mnohé další jsou spjaty s problematikou počítačem asistované neurorehabilitace.

Existují různé důvody k tomu, aby člověk absolvoval neuropsychologickou rehabilitaci. Mohou jí využívat pacienti s traumatickým poškozením mozku, jejichž počet se každým rokem zvyšuje. Tento typ rehabilitace je však vyhledáván i osobami s psychickými poruchami, jako je například schizofrenie, či rodiči dětí s poruchami pozornosti a mnoha dalšími.

Proč rehabilitovat s počítačem?

Technický pokrok nevyhnutelně vede k tomu, že se s počítačovou technologií setkáváme téměř na každém kroku. Překvapivě již v 70. letech minulého století vznikaly první rehabilitační počítačové programy. Jejich účinek však nebyl vědecky podložen, a proto byl jejich účel spíše relaxační?. Od 80. let se začaly objevovat softwary, které sloužily k tréninku kognitivních funkcí (paměti, řečových schopností, schopnosti logického myšlení apod.). V současné době zažíváme v této oblasti velký „boom“ a na trhu lze nalézt nespočet rehabilitačních programů. Důvodem po jejich poptávce jsou jejich nesporné výhody oproti rehabilitaci tváří v tvář:

  • Rychlost - Schopnost rychlé a přesné prezentace podnětů, neboť při rehabilitaci je potřeba stimuly stále opakovat.
  • Flexibilita - Počítačové programy dokáži jednoduše poskytovat různorodé podněty a měnit je, což umožňuje udržovat motivaci a pozornost rehabilitovaného.
  • Ovládání - Je možné pracovat s různými vstupními zařízeními, díky tomu mohou programy ovládat i osoby s tělesným postižením.
  • Uchování dat - Údaje o výsledcích jsou okamžitě ukládány a je snadné je využít k další analýze, sledovat tendence a povzbuzovat pacienta prezentací jeho pokroků.
  • Ekonomičnost - Výhodou je také nízká cena, jelikož je možné software využívat bez specializovaných trenérů, je možné cvičit ve vlastní domácnosti či zadávat pacientům domácí úlohy.
  • Přístupnost - Počítačové hry jsou ve většině případů dobře přijaty klientem, jedná se často o zábavná cvičení umožňující rozptýlení i pro motoricky nezpůsobilé pacienty.

Kritika počítačem asistované rehabilitace

Naopak lze však také hovořit o mnohých nevýhodách tohoto přístupu k rehabilitaci. Kritici zdůrazňují, že naučené dovednosti jsou často špatně aplikovatelné na reálný život a je problematické úspěchy zobecňovat. Pacient se většinou zdokonaluje pouze v dané konkrétní úloze. Rovněž pro některé, zejména starší, pacienty může použití počítačů představovat značnou obtíž. Někdy se také setkáváme s nevhodným využitím programu a nesprávnou interpretací výsledků. V neposlední řadě musíme brát v potaz, že některé rehabilitační programy, které nám trh nabízí, nejsou k restituci kognitivních funkcí vůbec vhodné.

Jsou účinné?

Vynést definitivní verdikt nad efektivitou počítačové rehabilitace v současné chvíli nelze. Existuje celá řada studií, které se touto problematikou zabývají. Bohužel pokud zaujmeme kritičtější pohled, povšimneme si mnoha metodologických nedostatků. V prvé řadě se z velké části jedná o výzkumy, které neobsahují kontrolní skupiny. Nemůžeme tedy s jistotou říci, zdali je zaznamenaný pokrok způsoben daným typem rehabilitace či např. pozorností, které byli pacienti vystaveni, či automatickou schopností mozku „se hojit“. Mnoho studii také pracuje s případy jednotlivců, které sice umožňují podrobný popis procesu rehabilitace, jejich výsledky jsou však příliš individuální.
Počítačem asistovaná rehabilitace může ušetřit práci a čas mnoha rehabilitačním pracovníkům. Rovněž umožňuje pacientům trénink kognitivních funkcí v pohodlí domova. Přesto bychom je neměli vnímat jako samospásné řešení. Je nutné si uvědomit, že lidský kontakt je v procesu rehabilitace nepostradatelný a počítačové softwary představují pro některé společnosti pouze zdroj zisku.

ZDROJE:

Gontkovsky, S., McDonald, N., Clark, P., & Ruwe, W. (2002). Current directions in computer-assisted cognitive rehabilitation. NeuroRehabilitation, 17(3), pp. 195-199. Retrieved from: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=a9h&an=7172027&scope=site
Kulišťák, P. (2011). Neuropsychologie. Praha: Portál.
Lynch, W. (2002). Historical Review of Computer-Assisted Cognitive Retraining
[elektronická verze]. Journal of Head Trauma Rehabilitation, 17(5), 446-457.
Preiss, M. (1998). Rehabilitace psychických funkcí pomocí počítačů. In Preiss, M. Klinická neuropsychologie. (1. vyd.) Praha: Grada.

Líbil se vám tento článek? Podělte se o něj s přáteli.

© 2019 O psychologii.cz. Všechna práva vyhrazena.