Člověk jako oheň aneb kdo je cholerik

23. prosince 2014 20:42 | Zuzana Janáčková Temperament labilita cholerik extraverze

http://www.freeimages.com/photo/1438965

Cholerik je jedna čtvrtina historicky vůbec prvního rozdělení temperamentu. Zmíněný temperamentový systém je sice starý, ale zdaleka však není zastaralý. Svoje užití najde jak v odborné terminologii, tak v běžné každodenní komunikaci.

Můj šéf je cholerik! Na všechny jenom řve. Já jsem oproti němu většinou klidný a vyrovnaný. Jenom výjimečně mi „rupnou nervy". Určitě nejsem cholerik. Špatně! Již dlouho se ví, že všichni jsme cholerici. V každém z nás je kousek cholerika. Stejně jako kousek melancholika, sangvinika a flegmatika. Výsledná povaha pak závisí na jejich vzájemném poměrném zastoupení.

Navíc je sice známo, že temperament je poměrně neměnná a těžko ovlivnitelná charakteristika osobnosti, ale v různých situacích může člověk volit odlišné postupy řešení, které náleží k jiným typům temperamentu. Jinými slovy se tentýž člověk může v práci chovat hlučně jako cholerik, na rybách tiše a vyrovnaně jako flegmatik, na večírku vstřícně jako sangvinik a u luštění křížovek přemýšlivě jako melancholik.

Něco z historie

První typologii temperamentu vytvořil antický lékař Galén, který stavěl na základech Hippokrata. Ten svoji práci nevěnoval temperamentu, ale tělesnému zdraví. Nutnou podmínkou zdraví byla podle Hippokrata rovnováha čtyř tělních tekutin, které v lidském těle dominovaly. Galén tyto tělní šťávy skombinoval s typickými známkami prožívání a vytvořil tak čtyři typy temperamentu, kdy každý je determinován jednou ze základních tekutin.

Krev – sangvinik
Sliz, hlen – flegmatik
Žluč – cholerik
Černá žluč – melancholik

Názvy temperamentů pochází z řeckých pojmenování jednotlivých tekutin. Termín cholerik pochází z řeckého překladu slova žluč, což je cholé. Podle dominantní tekutiny v těle je tedy jedinec zařazen do jednoho ze čtyř typů temperamentu.

Později se teorii temperamentu věnovalo několik dalších významných osobností. Mezi neznámější patří ruský vědec Ivan Petrovič Pavlov, který rozdělil Galénovy typy temperamentu podle neuropsychických charakteristik prožívání.

Základní charakteristika

Eysenckovo dvojdimenzionální schéme základních dimenzí osobnosti. (Říčan, P. : Psychologie osobnosti. Praha, 2007, s. 68, zjednodušeno)Podle Galénova rozdělení je cholerik zařazen do kategorií extrovert a labilní. Extrovert znamená, že je rád ve společnosti lidí, je otevřený a komunikativní. Jen zřídka vyhledává chvilky osamění. Termín labilní popisuje prožívání cholerika, ve kterém je hlavní jeho vznětlivost. Cholerik je typicky neklidný, impulzivní, agresivní a energetický. Tento typ temperamentu je ideální pro vedoucí role, kdy je potřeba rychlých a efektních rozhodování a vedení dalších lidí. Cholerik se někdy označuje jako „na úkol orientovaný extrovert". V případě problému se tedy snaží vše řešit hned a později už se k jednou vyřešené situaci nevrací.

Plusy a mínusy

Cholerik se ve svém chování orientuje na dosahování výsledků. Je aktivní, zapálený a odhodlaný. Má rád překážky, které lehce překonává svým ambiciózním přístupem a touhou jít si za svým cílem. Je rozený vůdce, který se rychle orientuje i v cizím prostředí nebo při setkání s naprosto neznámou situací. Nedělá mu problém v jakémkoli případě dělat rychlá rozhodnutí, za kterými si bezvýhradně stojí. Svoje chování nezaměřuje na ostatní, aby se jim zalíbil a získal si jejich náklonnost, ale na vytyčené cíle, které chce za každou cenu dosáhnout. Jeho duchapřítomnost a rozhodnost je obzvlášť přínosná v krizových situacích, kdy se místo nesmyslné paniky zaměřuje na vyřešení krize.

Většina výhod se velmi lehce může obrátit v nevýhody. Cholerik jen těžko snáší, když není ve vedení a musí si nechat od někoho radit, nebo ještě hůř poroučet. Cholerik musí mít za každou cenu pravdu a v žádném případě nepřipustí, že by se mohl zmýlit. Velmi těžko nese neúspěch a selhání. V takových chvílích bývá nedůtklivý, nevraživý a nemá daleko k agresi. Netoleruje lidi s jiným názorem a jen těžko snáší nerozhodnost a pomalé tempo. Vše prožívá velmi rychle intenzivně, a proto mohou jeho reakce ostatním připadat přehnané. V jednu chvíli může propadat hlubokým depresím nebo návalům agrese a v druhém momentě je opět klidný a schopný dalšího pracovního nasazení. Tím se stává pro ostatní často matoucí a nepředvídatelný.

ZDROJE:

Čtyři temperamenty. (2013, Květen 25). V Wikipedia, the Free Encyclopedia. Získáno z http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Four_temperaments&oldid=557910776
Galen. (2013, Březen 2). V Wikipedia, the Free Encyclopedia. Získáno z http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Galen&oldid=539960785
Hunt, M. (2010). Dějiny psychologie. Praha: Portál.
Říčan, P. (2010). Psychologie osobnosti. Praha: Grada.
Smékal, V. (2002). Pozvání do psychologie osobnosti. Brno: Barrister & Principal.

Líbil se vám tento článek? Podělte se o něj s přáteli.

© 2019 O psychologii.cz. Všechna práva vyhrazena.