Předčasná ejakulace není problém jen muže nýbrž celého páru

30. dubna 2014 12:00 | Jaroslav Pustina sex vztahy ejakulace předčasná ejakulace

Foto by amirhd from http://www.sxc.hu

Půlhodina, čtvrthodina, 5 minut, minuta, pár vteřin. Jaká je optimální délka sexuálního styku? Kdy se dá ejakulace nazvat předčasnou?

Předčasná ejakulace neboli (ejakulacio praecox) je sexuální dysfunkce, která může mít negativní vliv na párové soužití a sebevědomí muže. Jedná se spolu s poruchami erekce o jednu z nejčastějších sexuálních dysfunkcí mužů. Základním faktorem pro diagnózu předčasné ejakulace je spokojenost páru s délkou sexuálního styku. Z tohoto vyplývá, že ejakulacio praecox ani nemusí být poruchou, pokud páru délka pohlavního styku vyhovuje.

Co už je porucha?

Skutečným problémem se předčasná ejakulace stává ve chvíli, kdy nastává bez erekce penisu, před samotným pohlavním aktem nebo velmi krátce po jeho započetí. Tento jev pak nazýváme překotnou ejakulací. Pro tuto diagnózu musí k překotné ejakulaci docházet při pravidelném a častém sexuálním životě (několikrát týdně a častěji).

Předčasná ejakulace se týká především mladších mužů do 30 let, ale může se vyskytovat i jako tělesný fenomén až do stáří. Dle mezinárodní klasifikace nemocí MKN-10 se za předčasnou ejakulaci pokládá neschopnost dostatečně oddálit ejakulaci, aby mohlo dojít k uspokojení z pohlavního styku. K ejakulaci dochází do 15 vteřin od začátku soulože. Důležitá je však poznámka, že předčasná ejakulace není poruchou, pokud je následkem dlouhodobého chybění sexuální aktivity.

Rozlišujeme dvě základní formy předčasné ejakulace a to formu stenickou a astenickou. Stenická forma spočívá v silné dráždivosti muže a zvýšené potenci. U této formy nejsou problémy s erekcí a po styku je muž schopen soulož brzy opakovat. Astenická forma se vyznačuje dráždivou slabostí, při které je muž předrážděn, ale chybí mu sexuální síla. U této formy bývá i problém s erekcí.

Léčba je dlouhodobá

Základem léčby předčasné ejakulace je úprava sexuálního chování páru. Jelikož je častou příčinou této poruchy nedostatečná frekvence sexuálních aktivit, jsou páry instruovány k tomu, aby souložily více. Jako další možnost se jeví i masturbace muže, která může nahradit sexuální styk v potřebných intervalech a častosti. Vzhledem k problémům v párovém soužití, které tato porucha často přináší, je vhodné vyhledat i párového terapeuta. Předčasná ejakulace totiž nemusí být čistě problém tělesný, ale může mít příčiny i v nedostatečné komunikaci páru a jiných psychických problémech, typicky stresu či úzkosti.

Tradiční metodou léčby této poruchy je tzv. stiskací technika, která spočívá v silném zmáčknutí žaludu v oblasti uzdičky na hranici bolestivosti těsně před ejakulací. Tato technika se musí provádět několik měsíců, během kterých partneři nežijí klasickým sexuálním životem. K uspokojení dochází vzájemným drážděním pohlavních orgánů, přičemž žena vždy v okamžiku, kdy má dojít k orgasmu, s tímto drážděním přestane a silně stiskne mužův žalud. Účelem tohoto nácviku je naučit muže vydržet bez ejakulace vysoké sexuální vzrušení. Tuto techniku lze kombinovat i s metodou stop-start, která spočívá jednoduše v přestávkách před ejakulací.

Další možností pro muže jsou anestetické masti či spreje, které snižují dráždivost penisu během soulože a prodlužují tak dobu styku. Vzhledem k tomu, že předčasná ejakulace může být způsobena i jinými psychickými problémy, tak se často využívají anxiolytika (léky proti úzkosti), sedativa a antidepresiva. Jejich účinek je pochopitelný, protože většina mužů s touto poruchou zažívá před stykem silnou úzkost, která může vést k prohlubování této poruchy. Sedativa snižují dráždivost penisu a antidepresiva zase pomáhají snižovat napětí v sexuálně nefunkčním páru. Z hlediska párové terapie se nejčastěji využívá kognitivně behaviorálního přístupu.

Léčba předčasné ejakulace je dlouhodobá a náročná. Vyžaduje velkou toleranci partnerky a ochotu muže s tímto problémem něco dělat. V dnešní době je však účinná pomoc nablízku v podobě jakéhokoli psychiatria i praktického lékaře, kteří mohou předepsat léky. Pro hlubší porozumění problému je nejvhodnější konzultovat psychologa specializujícího se v párové terapii. Pro všechny psychické obtíže (předčasnou ejakulaci nevyjímaje) obecně platí, že nejlepších výsledků dosahuje komplexní léčba medikamenty i vhodně zvolená terapie, která vám umožní lépe porozumět kořenům problému.

ZDROJE:

Daneš, L. (2011). Předčasná ejakulace (Vyd. 1.). Praha: Grada.

Höschl, C., Libiger, J., & Švestka, J. (2004). Psychiatrie . Praha: Tigis.

Kratochvíl, S. (1986). Terapie funkčních sexuálních poruch (2. přeprac. vyd.). Praha: Avicenum.

Weiss, P. (2010). Sexuologie (Vyd. 1.). Praha: Grada.

Líbil se vám tento článek? Podělte se o něj s přáteli.

© 2019 O psychologii.cz. Všechna práva vyhrazena.