Flow fenomén – šťastní kdykoli a kdekoli?

16. prosince 2014 21:04 | Zuzana Janáčková štěstí smysl flow fenomén plynutí

http://www.freeimages.com/photo/1445816

„Člověk může učinit sám sebe šťastným nebo nešťastným bez ohledu na to, co se právě děje „venku“, jen tím, že změní obsah svého vědomí.“ (Csíkszentmihályi, 1996, s. 44) To zní samozřejmě skvěle, ale opravdu to platí? A pokud ano, jak na to?

Zmiňovaná změna obsahu vědomí znamená prožití flow. Tento termín můžeme do češtiny přeložit jako plynutí, či proudění. Do psychologie tento pojem zavedl americký psycholog maďarského původu Mihaly Csikszentmihalyi. On sám tento jev popisuje jako stav optimálního prožívání. A co si pod tím představit? „Smysl je v tom, plynout pořád dál, nemyslet na vrchol nebo na nějaký vysněný cíl, ale zůstat v pohybu.“ (1996, s. 86)

Csikszentmihalyi ve svých pracích tvrdí, že fenoménu plynutí můžeme dosáhnout velmi lehko, a to zaměřením své pozornosti. Záleží tedy pouze na nás, zda budeme tento stav zažívat často, či méně. Ale jak se vlastně pozná, že jsme tohoto stavu dosáhli?

Popis stavu plynutí křížem krážem

Během let zkoumání stavu plynutí Csikszentmihalyi nasbíral nesčetné množství výpovědí lidí, kteří tento stav zažili. Jednotlivé případy se lišily snad vším – věkem, vzděláním, pohlavím, kulturou, i vybranou činností. I přesto však všichni popisují plynutí stejně.

Jedná se o stav, kdy se člověk poddá činnosti, kterou dělá. Nic jiného nevnímá. Důležité je akorát tady a teď. V takové chvíli člověk ztrácí pojetí sebe a existuje jen pro danou aktivitu. A v neposlední řadě během procesu plynutí nesledujeme žádný cíl. Vykonáváme určitou aktivitu pro ni samotnou.

Zní vám to povědomě? Věřím, že ano. Každý alespoň někdy zažije pocit plynutí. Ne všichni jsme si však takových chvil vědomi. A co tedy pro navození stavu plynutí potřebujeme?

Hlavní podmínky pro dosažení stavu plynutí

Obecně se uvádí osm základních podmínek, které stav plynutí charakterizují. V závislosti na konkrétním případě mohou některé prvky vymizet. Jádro ale zůstává stejné. Vždy se jedná o úkol, který máme šanci úspěšně dokončit. Musíme mít jasně stanovené cíle tohoto úkolu a musíme být schopni se na danou činnost dostatečně soustředit.

Ideální je i okamžitá zpětná vazba, abychom viděli, jak se nám úkol daří. Činnost pak provádíme s hlubokým zaujetím, kdy zapomínáme na všední starosti života. Pojem vlastního já se ztrácí a o to silněji se vrací po dokončení aktivity. A v neposlední řadě zpravidla dochází ke změně vnímání času. Minuty jsou otázkou mrknutí oka, nebo naopak celého života.

A teď trochu konkrétněji

Co tedy může být takovým prožitkem plynutí? Nejčastěji lidé uvádí prožívání stavu plynutí během sportovních aktivit. Například dlouhý běh, kdy už ani nevnímáme, že běžíme. Nebo tenisová hra, která nás tak pohltí, že nám připadá, jako bychom ji hráli celé dny. Stejně tak může stav plynutí přinášet naše práce. Mistrovské dílo kuchaře, stejně jako precizní chirurgický zákrok.

Z těch klidnějších aktivit pak jasně vítězí četba. Chvíle, kdy nevnímáme nic kolem sebe, protože jsme myšlenkami v úplně jiném světě. Stavu plynutí můžeme dosáhnout i chvílí samoty, nebo naopak intenzivním rozhovorem s přáteli. A tak bych mohla pokračovat ještě dva dny. Ve zkratce tedy: co může být prožitkem plynutí? Cokoli. Opravdu cokoli.

A co z toho?

Jak jsem již uvedla, stav plynutí si můžeme navodit sami. A to zaměřením své pozornosti na konkrétní činnost. I nudné chvíle, jako pracovní porady, lze obrátit v okamžiky hlubokého zaujetí. Stačí si vytyčit úkol, který bude přiměřený našim schopnostem, a nechat se jím pohltit. Nakládejme tedy se svojí pozorností, jak nejlépe umíme, protože stav plynutí nás obohacuje a přispívá k lepší kvalitě života. Slovy Csikszentmihalyiho, „Pokud chceme zlepšit hodnotu svých prožitků, je pro nás pozornost tím nejdůležitějším nástrojem.“ (1996, s. 56)

ZDROJE:

Csíkszentmihályi, M. (1996). O štěstí a smyslu života: můžeme ovládat své prožitky a ovlivňovat jejich kvalitu?. Praha: Lidové noviny.
Slezáčková, A. (2012). Průvodce pozitivní psychologií: nové přístupy, aktuální poznatky, praktické aplikace. Praha: Grada.

Líbil se vám tento článek? Podělte se o něj s přáteli.

© 2019 O psychologii.cz. Všechna práva vyhrazena.