Emoční inteligence

7. prosince 2014 21:07 | Andrej Hřešan inteligence emoce motivace empatie

http://www.freeimages.com/photo/1221050

Už jste se někdy ve svém okolí setkali s někým, o kom jste věděli, že jeho IQ je velice nadprůměrné, ale přitom není v životě úspěšný? Možná je na vině jeho emoční inteligence.

V současnosti se udává, že naše IQ se podílí na našem životní úspěchu a spokojenosti asi z dvaceti procent. Mnohem větší důležitost je připisována EQ, neboli emoční inteligenci. Co to je?

A co to tedy je?

Jako první s definicí pojmu emoční inteligence přišli John Mayer z Univerzity v New Hampshire a Peter Salovey z Yaleovy univerzity v roce 1990. O pět let později vyšlo, dalo by se říci, stěžejní dílo na toto téma, které se stalo světovým bestsellerem. Jmenuje se Emoční inteligence: proč může být emoční inteligence důležitější než IQ od Daniela Golemana.

Emoční inteligence je umění naslouchat svým pocitům, rozumět jim, prožívat je, ale také schopnost vcítění se do druhého - být empatický. Což v dnešní době, kdy se každý stará především sám o sebe, je schopnost poměrně vymizelá nebo přinejmenším zakrnělá. Když vidíte v televizi nějakého zločince, pravděpodobně si řeknete, že patří do vězení, protože je pro společnost nebezpečný. Ale kolik z vás si položí otázku, proč to asi udělal? V jakém vyrůstal prostředí? Jak byl přijímán svým okolím? Tím samozřejmě nechci ospravedňovat krádeže nebo dokonce vraždy, ale i na takovou věc, jako je zločin, se dá podívat z jiného úhlu.

Složky emoční inteligence

Nejdůležitější vlastnosti, které považuje Daniel Goleman za součást emoční inteligence jsou;

  • Sebeuvědomění – chápeme svoje pocity, víme proč je prožíváme zrovna v danou chvíli,
  • Samoregulace – dokážeme svoje pocity ovládnout a to i přesto, že zažíváme nepříznivé období,
  • Motivace – dokážeme vytrvat v nepříznivém období a jdeme si stále za svým cílem,
  • Empatie – schopnost vcítit se do druhého a porozumět jeho pocitům,
  • Sociální dovednost – dokážeme dobře vycházet s lidmi, nasloucháme jim a uznáváme je i jejich emoce.

Pravděpodobně tyto vlastnosti již ovládáte, ale záleží na tom v jaké intenzitě. Možná, že vám nedělá potíže chápat problém svých přátel, ale nedokážete dost dobře porozumět svým vlastním. Nebo si je jen nechcete přiznat. A nebo je tomu právě naopak. Tyto bariéry však nejsou pevně dány a můžeme je posouvat. Je sice pravda, že tyto citové vlastnosti jsou tvořeny návykem a proto může být někdy obtížné je změnit. Ale není to nemožné. Záleží jen na naší vůli a úsilí, se kterým budeme přistupovat ke změně našeho života.

Emoční inteligence je cesta, jak porozumět našemu vlastnímu nitru, jak žít v souladu se svými pocity a také se svým prostředím. Narozdíl od IQ na ní můžeme pracovat, rozvíjet ji a zdokonalovat. Tak proč toho nevyužít? Emoční inteligenci máme všichni v sobě, stačí si k ní jen najít cestu.

ZDROJE:

Goleman, D. (2011). Emoční inteligence (2. vyd). (Bílková, Marketa, Překl). Praha: Metafora
Pletzer, M. (2009). Emoční inteligence, jak ji rozvíjet a využívat (1. vyd). (Kolářová, Jitka, Překl). Praha: Grada publishing
Stuchlíková, I. (2002). Základy psychologie emocí (1. vyd). Praha: Portál
Wilding, Ch. (2010). Emoční inteligence – Vliv emocí na osobní a profesní úspěch (1. vyd). Praha: Grada publishing

Líbil se vám tento článek? Podělte se o něj s přáteli.

© 2019 O psychologii.cz. Všechna práva vyhrazena.