Jste ovlivnitelní? Co byste měli vědět o sugesci...

13. října 2014 23:00 | Pavel Oulovský hypnóza sugesce autogenní trénink

http://www.freeimages.com/photo/1435182

Na úvod Vás požádám, abyste si představili našedlou plochu, na které si představíte obraz zvířete. Může to být jakékoli zvíře, ale s jednou výjimkou – nesmíte si představit bílého ledního medvěda. Jaké zvíře jste si představili jako první?

Pokud jste si stejně jako drtivá většina lidí představili bílého ledního medvěda, nechali jste se ovlivnit jednoduchou sugescí. Co tento pojem znamená?
Sugesce pochází z latinského slova suggere – podsouvat, našeptávat. Jedná se o proces, při kterém dochází k ovlivňování myšlení či představ, přičemž toto ovlivňování je mimo volní kontrolu ovlivňovaného. Velice jednoduchý příklad je vidět v úvodu článku: drtivá většina lidí, aniž by si to uvědomila, si okamžitě představí bílého ledního medvěda.
Míra, se kterou podléháme sugesci, je individuální. Tato míra se nazývá sugestibilita. Lze měřit speciálními psychologickými nástroji. Čím je tato míra vyšší, tím spíše se necháme sugescí ovlivnit.
Sugescí nás může ovlivňovat někdo druhý, pak mluvíme o tzv. heterosugesci. Sugescí ale můžeme také ovlivňovat samy sebe. V takovém případě mluvíme o autosugesci. Ta může být jak vědomá, například ve formě přání nebo tužeb, nebo nevědomá. Z nevědomé autosugesce čerpají svou sílu předsudky a pověry.

VYUŽITÍ SUGESCE V PSYCHOLOGICKÝCH TECHNIKÁCH

Asi nejznámější způsob využití sugesce je hypnóza. Tu zná řada z nás z filmů, kde hypnotizér uvede do hypnotického stavu nějakou osobu, aby jí pak v tomto změněném stavu vědomí zadal nějaký úkol. Tento úkol je sugescí a v ní leží jádro léčebného efektu hypnózy (pozn.: hypnóze zde bude věnován samostatný článek). Míra hypnability, tj. schopnosti nechat se ovlivnit hypnózou, je podobně jako sugestibilita individuální.

Sugesce, přesněji autosugesce, je také součástí tzv. autogenního tréninku. Jedná se o relaxační metodu, která navozuje relaxovaný stav podobající se mírné hypnóze. Autosugesce zde může být i součástí léčebného programu například u léčby závislostí. U léčby závislosti na kouření bychom se tak mohli setkat s autosugescí, která by mohla znít: „Jiní mohou kouřit, ale mě jsou cigarety lhostejné."
Autosugesce bývají častou součástí různých relaxačních programů. Mezi ně patří i populární Silvova metoda. Zde se opět využívá autosugesce, podobně jako u autogenního tréninku, využívá se však odlišného postupu navození relaxačního stavu a také práce s autosugescemi nespočívá vždy pouze v opakování jednotlivých výroků.

SUGESCE V BĚŽNÉM ŽIVOTĚ


Máte pocit, že sugesce ve vašem životě nehraje žádnou roli? Mýlíte se. Se sugescí se pracuje i v reklamě a komu se může v dnešní době podařit zcela se vyhnout reklamám? Příkladů je celá řada, jednoduché ovlivňování druhého člověka, nebo i nás samých, je běžnou součástí života. Je dobré o sugesci vědět, neboť uvědoměním si tohoto procesu můžeme oslabit jeho sílu té sugesce, která není ku prospěchu naší životní pohodě.

ZDROJE:

Hartl, P. & Hartlová, H. (2004). Psychologický slovník. Praha: Portál.
Hoskovec, J. & Hoskovcová, S. (1998). Psychologie hypnózy a sugesce. Praha: Portál.
Nešpor, K. (2010). Práce s tělem v psychologii. Praha: PVŠPS.

Líbil se vám tento článek? Podělte se o něj s přáteli.

© 2019 O psychologii.cz. Všechna práva vyhrazena.