Ne této stránce vidíte seznam autorů, kteří spolupracují s portálem oPsychologii.cz a obohacují čtenáře o nové informace svými články či názory do diskuze. Pokud byste měli zájem spolupodílet se na tvorbě obsahu našeho severu, jste zároveň odborníkem či studentem diskutovaných oborů a máte dobrý písemný projev, rádi Vás uvítáme v našem redakčním týmu. Začít psát pro náš server není nikterak složité, stačí si přečíst informační text Jak začít psát pro portál oPsychologii.cz a kontaktovat nás.

Pavlína Doležalová

Autorka je studentkou 5. ročníku studia psychologie na FF UK v Praze. Zajímá se o koučování, seberozvoj a pozitivní psychologii. Má za sebou řadu zkušeností v podobě mnoha praxí z různých oblastí, například s průvodcováním nevidomých, dělání společnosti seniorům, péče o vozíčkáře, doprovázení autistů či trávení volného času s dětmi ... Detail autora »

Autor napsal 9 článků

Zuzana Janáčková

Studuji psychologii na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Z psychologických témat jsou mi blízké hlavně pozitivní a sociální psychologie. Detail autora »

Autor napsal 23 článků

Barbora Koldová

Autorka vystudova Pražskou vysokou školu psychosociálních studií s.r.o. a pracuje jako Senior Recruiter v mezinárodní personální agentuře LUTO Automotive. Její specializace a koníček je psychologie práce a organizace. Detail autora »

Autor napsal 12 článků

Eva Krchová

Autorka je studentkou 2. ročníku navazujícího magisterského studia psychologie na FF UK. V roce 2013 tamtéž získala bakalářský titul z psychologie a magisterský titul v oboru Andragogika a personální řízení. Zkušenosti získávala také v rámci studijních zahraničních pobytů na WWU Münster a Johann Wolfgang Goethe Universitat ve Frankfurtu nad Mohanem. ... Detail autora »

Autor napsal 5 článků

MUDr. Helena Kučerová

schizofrenie, demence, deprese, závislosti, psychiatrická rehabilitace Detail autora »

Autor napsal 23 článků

PhDr. Lucie Kvasničková

Vystudovala jednooborovou psychologii na Univerzitě Palackého v Olomouci. Zkusenosti s dětmi začala sbírat v Poslechovém centru TOMATIS jako koordinátorka poslechovych programu. Momentálně pracuje jako psycholog v Pedagogicko-psychologicke poradně v Kladně, kde se zaměřuje na práci s dětmi předškolního a mladšího školního věku. Detail autora »

Autor napsal 32 článků

Mgr. Andrea Matysková

Na pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci má titul Bc. ze speciální pedagogiky předškolního věku, na který navázala studiem v Brně na Masarykově univerzitě, oborem speciální pedagogika, zakončeným titulem Mgr. Má praxi mimo jiné například na základní škole pro sluchově postižené v Brně, v mateřské škole v Olomouci a v ... Detail autora »

Autor napsal 13 článků

Renáta Mikulová

Autorka je studentkou 3. ročníku jednooborové psychologie na Jihočeské univerzitě. Mezi její oblasti zájmu patří zejména expresivní a narativní psychoterapie, oblast autorské tvorby a autorského čtení. Detail autora »

Autor napsal 15 článků

© 2019 O psychologii.cz. Všechna práva vyhrazena.